Dit is het digitale archief van delen.meteddie.nl
Hier vind je content die zonder dit initiatief in de prullenbak was beland.
Standaard weergave van een item.

Schrijvend de wereld verkennen

Laatst bijgewerkt op:

Ik ben Marinka Kroese, leerkracht met een passie voor taal en lezen op basisschool De Es in Hellendoorn. Ons taalonderwijs ontwerpen we aan de hand van eigen ervaringen van leerlingen. Deze manier van werken stimuleert, naast de taalontwikkeling, ook sterk de betrokkenheid en het welbevinden van leerlingen. Dat inspireerde ons na te denken over hoe de inhoud van zaakvakken een plek kan krijgen in de verschillende tekstgenres die kinderen leren schrijven. Samen met de PLG Geletterdheid wil ik een leerlijn ontwerpen van groep 1 t/m 8, waar we taal als middel gebruiken om aan vakoverstijgende kennis en 21e eeuwse vaardigheden te werken. Taal, wereldoriëntatie en levensbeschouwing worden hierbij geïntegreerd aangeboden door het schrijven van betekenisvolle teksten. In combinatie met het lezen van rijke teksten komt dan taal beschikbaar, waarmee leerlingen over een thema kunnen denken. Ook is schrijven over een onderwerp een manier om informatie beter te onthouden. Al lezend en schrijvend ontdekken we de wereld en beleven we veel plezier met en door taal! Door het samen met de units voorbereiden, uitvoeren en evalueren van vakoverstijgende thema’s (aan de hand van de ideeën van Suzanne van Norden) wordt de leerkracht weer de regisseur van het leren van de leerlingen. Omdat leerlingen binnen de thema’s mogen werken aan eigen onderzoeksvragen, wordt recht gedaan aan hun eigenaarschap. Het vergaren van bronmateriaal bij elk thema is een tijdrovende klus. Daarom wil ik een rijke databank aanleggen die toegankelijk is voor zowel leerkracht als leerling. Het maken van een rubric, die bij elk thema gebruikt kan worden, maakt zowel voor leerkracht als leerling inzichtelijk hoe het staat met de taalontwikkeling en de vakoverstijgende kennis en (21e eeuwse) vaardigheden. Stichting Taalvorming werkt ondersteunend bij de uitvoering van dit project.;None;None