Dit is het digitale archief van delen.meteddie.nl
Hier vind je content die zonder dit initiatief in de prullenbak was beland.
Standaard weergave van een item.

Samenwerkend leren in multidisciplinair teamverband in de Creatieve Industrie

Laatst bijgewerkt op:

;Beroepsbeoefenaars in de Creatieve Industrie werken immer en altijd in teamverband. In de opleidingen daartoe ligt het accent op samenwerkend leren in multidisciplinair teamverband. Er wordt geleerd hoe evenementen georganiseerd, (technisch) gerealiseerd en uitgevoerd worden. In het curriculum komt de reële beroepscontext, de werkomgeving pas goed tot zijn recht in tweede en derde leerjaar en met name in de stage, de BPV. Het werkveld wil echter dat studenten iets kunnen, voordat ze stage gaan lopen. Het idee is om de beroepscontext ook in het eerste leerjaar een prominente plaats in het curriculum te geven door een hybride leeromgeving te ontwikkelen. Een leeromgeving waarin de beroepspraktijk in de echte wereld, de beroepspraktijk in school en de gesimuleerde beroepspraktijk in school geïntegreerd aan bod komen. Vooral datgene, dat nog niet in het “echt” geoefend kan worden, wordt in simulaties aangeboden. Vanuit deze gedachte worden casussen ontwikkeld voor het samenwerkend leren in multidisciplinair teamverband. VR 360 wordt gebruikt om de reëele buitenwereld binnen te halen. De student heeft slechts een VR-bril en smartphone nodig voor een levensechte beleving van de beroepsomgeving. Er worden VR-opnames gemaakt van beroepssituaties. Deze opnames staan centraal in de te ontwikkelen casuïstiek waaraan studenten in multidisciplinaire productieteams gaan werken.;Aan het eind is er één casus uitgewerkt waaraan door studenten van vier verschillende opleidingen gewerkt kan worden. Ondersteunend materiaal moet op een YouTube-kanaal vrij te benaderen, te gebruiken zijn. Bij het ontwikkelen worden docenten en instructeurs uit de praktijk ingezet in een denktank-, klankbordgroep. Voor een deel wordt bestaand materiaal hergebruikt, aangepast voor dit onderwijsconcept.