Dit is het digitale archief van delen.meteddie.nl
Hier vind je content die zonder dit initiatief in de prullenbak was beland.
Standaard weergave van een item.

Samen voor ALLE kinderen

Laatst bijgewerkt op:

;Ieder kind telt mee, doet mee en leert, altijd en overal. Op onze school streven we naar een pedagogische omgeving waarin alle jonge kinderen samen kunnen opgroeien. Dat vraagt een inclusieve voorziening van hoge kwaliteit, waar professionals in opvang, onderwijs en zorg, interdisciplinair samenwerken aan een doorgaande ontwikkelingslijn.;Opgroeien doe je maar 1 keer en kinderen verdienen daarbij een samenhangend geheel van opvoeding (zorg), onderwijs en opvang. Mijn doel is om voor alle kinderen, ook voor kinderen die bijzondere ondersteuning nodig hebben, een kindgerichte omgeving te ontwikkelen, waarbij de werelden van onderwijs, opvang en zorg integraal met elkaar verbonden zijn. En waarbij nu de versnipperde teams samen gaan als een T-shaped team. Dit betekent dat zij integraal vakbekwaam zijn, lerend en innoverend, samenwerkend en ICT-proof. Concreet betekent dit dat ik;  -Onderzoek wil doen naar passende uitgangspunten en een organisatievorm die inclusief werken 0-6 jaar ondersteunt, waarbij leerkrachten, pedagogisch medewerkers en zorgprofessionals integraal samenwerken en als 1 T-shaped team optrekken;  en vanuit een gezamenlijk moreel kompas komen tot integrale aanpak van onderwijs, opvang en zorg/opvoeding.  -In het werken met kinderen (al doende dus) in beeld brengen van competenties van de diverse betrokkenen, en deze deskundigheid dusdanig inzetten zodat alle kinderen ervan profiteren.  -Uitwerken van een doelgericht en planmatig activiteitenplan (vanuit de inclusieve gedachte opvang onderwijs en zorg/opvoeding, samen met ouders), gericht op de doorgaande en brede ontwikkelingslijn. Hierbij uitgaande van de 31th century skills