Dit is het digitale archief van delen.meteddie.nl
Hier vind je content die zonder dit initiatief in de prullenbak was beland.
Standaard weergave van een item.

SAMEN STERK IN PASSEND ONDERWIJS

Laatst bijgewerkt op:

;Het uitgangspunt in het onderwijs is dat de leerbehoeften centraal staan. Anno 2017 is passend onderwijs dan ook niet meer weg te denken in het (basis)onderwijs. Dit brengt een dagelijkse uitdaging met zich mee. Wat heeft iedere leerling nodig om zijn bepaalde doel te bereiken? En hoe kunnen wij, leerkrachten, dit waarborgen? Hoe kunnen wij, collega’s en kinderen, de handen in één slaan om onderwijs passend te maken? ;Groepsdoorbrekend werken. Het initiatief heeft als doel om de leerkrachten van bassischool de Vendelier kennis te laten maken met groepsdoorbrekend werken. Het afgelopen schooljaar zijn er al een aantal groepen geweest die hiermee hebben geëxperimenteerd. Het succes hiervan heeft ervoor gezorgd dat er nu ook meer vraag is naar groepsdoorbrekend werken op de Vendelier. Om dit te realiseren zijn een aantal factoren nodig. Ten eerste is een onderzoek nodig over hoe te differentiëren met verschillende niveaus buiten de klas. De Vendelier is een grote school met meerdere klassen per leerjaar. Als ik denk in kansen, zou het een prachtig initiatief zijn om deze klassen meer met elkaar te laten samenwerken. Hierbij kun je optimaal gebruik maken van de talenten van de verschillende leerkrachten. Om ze hierbij te helpen, zien we graag dat de leerkrachten gecoacht en gestimuleerd worden om samen inhoudelijk over onderwijsdoelen en -behoeften te praten. Vervolgens maken leerkrachten de vertaalslag naar één les, één doel en verschillende (groepsoverstijgende) niveaus met aandacht om dit doel te behalen. Op deze manier word er meer aangesloten bij de leerbehoefte van het kind. Dit willen we graag onderzoeken per parallel, bouw en schoolbreed. Concreet vertaald : Ik wil aan de slag gaan om een tool(gekoppeld aan de leerlijnen) te ontwikkelen voor minimaal een vak.Ik wil hier wekelijks mee aan de slag gaan. Om deze ontwikkeling te starten en ouderhouden, wil ik binnen de school aan de slag gaan om collega’s hierin te begeleiden. Graag zie ik de aandacht uitgaan naar de leerlijnen. Een andere belangrijke factor is onderzoek naar de organisatorische aspecten. Denk hierbij aan de ruimte, tijdsindeling en de verschillende vakken, waarbij het plan gerealiseerd kan worden. Eigenaarschap als rode draad : Het doel van groepsdoorbrekend werken, waarin zowel leerkrachten als kinderen worden betrokken, valt of staat met eigenaarschap, een van de belangrijkste speerpunten van de Vendelier. Wij willen kinderen stimuleren en leren inzicht te krijgen in hun eigen kennen en kunnen. Door kinderen zelf verantwoordelijk te laten zijn voor hun leerproces, leren ze bewust te zijn van hun eigen niveau. De Vendelier wil graag onderzoeken of je het eigenaarschap van kinderen kunt vergroten door het groepsdoorbrekend werken. Door kinderen de kans te bieden om het zelf te doen (autonomie) versterkt dat ook het zelfvertrouwen (Stevens, 2003).