Dit is het digitale archief van delen.meteddie.nl
Hier vind je content die zonder dit initiatief in de prullenbak was beland.
Standaard weergave van een item.

Samen op weg naar talentgericht onderwijs

Laatst bijgewerkt op:

Mijn naam is Evelien Sasburg. Ik ben inmiddels 26 jaar werkzaam binnen het openbaar onderwijs in Hengelo. Na ongeveer een jaar wat invalwerk te hebben gedaan, ben ik terechtgekomen op de Woolderschool en daar werk ik nog steeds naar volle tevredenheid. Naast 4 jaar in groep 4 te hebben gewerkt, heb ik grotendeels in groep 1 en 2 gestaan. Ook dit jaar sta ik voor groep 2. Zoals hierboven vermeld ben ik al vele jaren werkzaam op dezelfde school. In die jaren is er natuurlijk wel het nodige veranderd qua onderwijs en visie, maar toch is de Woolderschool tot nu toe een vrij traditionele school (gebleven).Met de veranderende maatschappij en schoolpopulatie, wordt de behoefte bij mij en binnen het team steeds groter om daarop te anticiperen. Het onderwijs op onze school bestaat nu voor een groot gedeelte uit kennisoverdracht voor taal/rekenen etc. Daardoor blijven talenten van kinderen vaak onderbelicht. Allereerst wil ik mij verdiepen in literatuur en publicaties betreffende talentgericht onderwijs. Ik zou graag andere scholen willen bezoeken die al werken met talentgericht onderwijs en zo een vorm vinden die op mijn school toe te passen is. Ik betrek mijn collega's van het begin af aan bij de uitvoering van mijn initiatief. Ik wil diverse bijeenkomsten organiseren waarbij we samen kunnen sparren over de meerwaarde van talentgericht onderwijs en hoe we dat het beste vorm kunnen geven op de Woolderschool. Wat zijn de talenten van de collega's en hoe kunnen we die inzetten? Hoe kunnen we binnen de bestaande lessen meer oog hebben voor de talenten van kinderen en welke houding past daarbij? Vervolgens wil ik me focussen op de leerlingen en hun behoeften vaststellen. Waar liggen hun talenten of hoe ontdekken ze hun talenten? Op welke manier kunnen die talenten ingezet worden binnen het bestaande onderwijsaanbod? Zouden we ook in de vorm van ateliers/workshops aandacht kunnen besteden aan hun talenten? Ik zou in een later stadium ook gebruik willen maken van externe partijen (ouders, verenigingen etc.) om voor een nog breder aanbod te kunnen zorgen. Als laatste zou ik willen onderzoeken of het mogelijk is de BSO (die binnen onze school gevestigd is) bij dit alles te betrekken, waardoor kinderen de mogelijkheid krijgen om ook in de naschoolse tijd bezig te zijn met hun talenten. Samen met de leden van mijn expeditiegroep zou ik over dit initiatief van gedachte willen wisselen. Ik hoop dat zij voor de nodige input kunnen zorgen. Daarnaast hoop ik ook door hen ge├»nspireerd te raken en in contact te komen met andere vernieuwende idee├źn. SAMEN (met het gehele team) OP WEG NAAR (stapsgewijs, als een olievlek verspreidend) TALENTGERICHT ONDERWIJS! ;None;None