Dit is het digitale archief van delen.meteddie.nl
Hier vind je content die zonder dit initiatief in de prullenbak was beland.
Standaard weergave van een item.

Samen leven, samen leren

Laatst bijgewerkt op:

;De leerkrachten van VS Rotterdam-West willen met elkaar een reeks hedendaagse jaarfeesten ontwikkelen met passende pedagogische beelden en gestoeld op de natuur. Deze feesten leiden voor leerlingen en hun ouders tot het beleven van hun natuurlijke leefomgeving en vertegenwoordigen adequaat onze multiculturele gemeenschap.;Doelen: 1. Er wordt een reeks jaarfeesten ontwikkeld met passende pedagogische beelden en gestoeld op de natuur. De feesten leiden tot het beleven van onze omgeving en laat verschillende culturen tot uiting komen. Op deze manier wordt bijgedragen aan respect voor natuur, eigenwaarde, het zich thuis voelen in zijn of haar leefomgeving, sociale betrokkenheid en een gevoel voor contact en behoren bij een groep of plek (Marouli, 2002: 35-36). 2. Leerkrachten beschikken over adequate kennis en vaardigheden om onze pedagogische waarden om te zetten in pedagogisch handelen middels de jaarfeesten.Werkwijze:Literatuurstudies door coördinator (ikzelf);Gesprekken met individuele leerkrachten door coördinator;Tenminste 2 teambijeenkomsten per seizoen met alle leerkrachten om relevante literatuur te bestuderen, te brainstormen en reflecteren op onze aannames, ideeën en mogelijkheden met betrekking tot de jaarfeesten. Ouders en leerkrachten komen samen in een visiegroep, waarbij ideeën, visies en behoeften vanuit verschillende culturen, achtergronden en natuurlijke omgeving uitgewisseld worden;Gezamenlijk vormen we verschillende voorstellen die zullen worden beoordeeld in hiertoe georganiseerde bijeenkomsten met alle leerkrachten van VS Rotterdam-West. Het plan dat hieruit voortkomt zal bovendien gedeeld worden met de overige acht scholen binnen onze stichting.