Dit is het digitale archief van delen.meteddie.nl
Hier vind je content die zonder dit initiatief in de prullenbak was beland.
Standaard weergave van een item.

Samen leven, samen leren - een korte kennismaking

Laatst bijgewerkt op:

Vrijeschool Rotterdam-West is een jonge, groeiende school in een multiculturele wijk. Zoals alle andere vrije scholen, vieren wij door het jaar heen een aantal jaarfeesten. Deze feesten zijn ijkpunten in het jaar die de kinderen bewust maken van de natuur, de tijd en de seizoenen. Ze worden gevierd met de bredere gemeenschap en goed ingevuld, bieden ze de kans bij te dragen aan essentiƫle onderdelen van de ontwikkeling die niet in de reguliere lesstof terugkomen. Op de meeste scholen worden de jaarfeesten al decennia lang op dezelfde manier gevierd, gestoeld op Christelijke tradities, met daaronder nog een zweem van de oorspronkelijke Germaanse natuurfeesten. Maar onze samenleving is veranderd: ze is verstedelijkt, multicultureel en mondiaal geworden. Als hedendaagse, gastvrije school willen we onderwijs bieden dat bij deze samenleving, haar tijdgeest en natuurlijke omgeving aansluit. De manier waarop we de jaarfeesten nu vieren, is daarbij niet meer helemaal passend. We willen daarom een reeks jaarfeesten en bijpassend pedagogisch materiaal ontwikkelen, waarbij de natuur als uitgangspunt genomen wordt en waarin verschillende culturen tot uiting komen. Deze jaarfeesten sluiten aan bij de verschillende ontwikkelingsfasen van het kind en het vieren ervan draagt bij aan het beleven van de (natuurlijke) leefomgeving, respect voor de natuur en elkaar, eigenwaarde, sociale betrokkenheid en het gevoel deel uit te maken van een groep. Voor elk seizoen zullen we in beeld gaan brengen welke elementen aanknopingspunten bieden voor de ontwikkeling van kinderen in iedere leeftijdsfase. Aan de hand hiervan zullen we voor het hele seizoen pedagogische materialen en een jaarfeest ontwikkelen, die aansluiten bij onze natuurlijke en maatschappelijke omgeving. We doen dit door middel van literatuurstudie, gesprekken met leerkrachten, teambijeenkomsten en bijeenkomsten met een visiegroep bestaande uit ouders en leerkrachten.;None;None