Dit is het digitale archief van delen.meteddie.nl
Hier vind je content die zonder dit initiatief in de prullenbak was beland.
Standaard weergave van een item.

Samen KOERS bepalen.....

Laatst bijgewerkt op:

Tijdens een studieochtend afgelopen vrijdag hebben we met ons team geprobeerd om onze 'dromen'/ambities tegenover gepersonaliseerd leren te benoemen. Per dimensie (persoonlijke vorming, eigenaarschap, leiderschap, leerstof, organisatievormen, toetsing en evaluatie) werden er moodboards gemaakt met de dromen/ambities erop. Mijn collega's werkten in 3 verschillende groepjes, zodat we per dimensie 3 moodboards als eindresultaat kregen. Daarna met elkaar de verschillende dromen besproken en ze geprioriteerd. Waar willen we zijn over 4 jaar? Waar over 1,5 jaar? (als mijn lof voorbij is) en waar zijn we over half jaar? Er zijn mooie plannen uitgekomen maar nog weinig concreets. Ik heb in ieder geval genoeg stof om de komende 3 weken over na te denken en mee aan de slag te gaan. (dan start mijn zwangerschapsverlof) Deze week de 'dromen' van de studieochtend uitgewerkt en de doelen voor het komend half jaar beschreven. Ik wil deze doelen zichtbaar voor het team maken dus ik ben ook bezig om een doelenbord in de teamkamer te maken zodat we ons proces goed kunnen volgen. Het eerste doel waar ik iets in kan betekenen is: Het eigenaarschap van de leerlingen van groep 4 t/m 8 verhogen op het gebied van spelling. We zijn vorig jaar begonnen met spelling in beeld versie 2 op Snappet. Al een andere aanpak dan dat we gewend waren. Als kinderen de instructie hebben gevolgd,  gaan ze zelf aan de slag met dat doel. De leerkracht kan in één oogopslag zien welke kinderen er vastlopen en die kinderen krijgen een verlengde instructie. De andere kinderen werken gedifferentieerd aan hetzelfde doen. Hoe kunnen we meer eigenaarschap inbrengen zodat de kinderen nog gemotiveerder worden om aan hun eigen doelen te werken. Ik heb de methodedoelen naast de Snappetdoelen en naast de Cito doelen gelegd, ik heb me verdiept in welke spellingsgegevens (vorderingen, groei van de leerlingen) we uit Snappet kunnen halen. Deze bevindingen leg ik volgende week in een teamoverleg voor aan mijn collega's, zodat we dan kunnen bepalen welke weg we willen inslaan. ;None;None