Dit is het digitale archief van delen.meteddie.nl
Hier vind je content die zonder dit initiatief in de prullenbak was beland.
Standaard weergave van een item.

Samen innovatief in leergroepen

Laatst bijgewerkt op:

;In de nieuwe missie van het Farelcollege staat dat onze school eigentijds en vernieuwend onderwijs biedt. Een aantal docenten heeft in werkgroepen verkend hoe we dit vorm kunnen geven. Volgend schooljaar gaan we de ideeën opzetten, uitvoeren en evalueren, op zo’n manier dat we onze gezamenlijke ontwikkelcultuur blijvend vormgeven.;We gaan samenwerken aan de onderwijsontwikkeling binnen het Vmbo. Er wordt nu nog vaak teveel individueel gewerkt, geëxperimenteerd en ontwikkeld. Het is zonde dat de kennis en ervaring die onze docenten in huis hebben onvoldoende wordt verspreid, we kunnen veel meer van en met elkaar leren. Onze doelstelling is hierin tweeledig: de noodzaak om te komen tot meer eigentijds en innovatief onderwijs wordt aangegrepen om via een nieuwe werkwijze met leergemeenschappen (we noemen ze leergroepen) te komen tot een ontwikkelcultuur waarbinnen docenten gezamenlijk ontwikkelen, evalueren en uitwisselen.  De leergroepen gaan zich bezighouden binnen dezelfde thematiek als de werkgroepen: passend onderwijs en digitaal onderwijs. De oorspronkelijke leden nemen het voortouw en gaan met hun groepsleden leren hoe het idee in de onderwijspraktijk uitgevoerd kan worden. Hiervoor komen zij per periode (12 weken) minimaal 3 keer bij elkaar op de maandagen, waarop er ruimte is in het dagrooster van iedere docent. Volgens de ontwikkelcyclus (inspiratie, ontdekken, ontwerpen, uitproberen, delen, inspiratie, etc..) willen we gezamenlijk leren wat werkt en wat niet werkt. De eerste bijeenkomst van elke periode is gericht op inspireren en ontdekken, de tweede voor de voortgang in de uitvoering, en de laatste voor het delen, ook buiten de leergroep.