Dit is het digitale archief van delen.meteddie.nl
Hier vind je content die zonder dit initiatief in de prullenbak was beland.
Standaard weergave van een item.

Samen groeien van WOW!momenten

Laatst bijgewerkt op:

;Leerkrachten (en dus kinderen)beleven WOW!-momenten waarin ze zichzelf en hun talent beter leren kennen. We zetten in op leerkrachtvaardigheden om onderwijs te ontwerpen waarin culturele competenties hand in hand gaan met vakken als taal en wereldoriëntatie.;Doel:   Omdat wij als leerkracht het “gereedschap” zijn  leren we en ontwikkelen we  -WOW!-momenten bij onszelf te herkennen, ontwikkelen en te tonen  -activiteiten te ontwerpen waar we culturele competenties koppelen aan andere vakgebieden (o.a. taal-wereldoriëntatie)  -een andere rol aan te nemen. Van sturend naar meer coachend Werkwijze:  1.Ik wil staande bordsessies gaan organiseren. Elke dag delen teamleden gedurende 10 minuten hun eigen WOW!-ervaringen van die dag (inspireren, proces in beweging houden)  2.We leren van en met experts op het gebied van cultuuronderwijs om activiteiten te ontwerpen. Mogelijk kunnen we tot een “werkwijze” komen die houvast geeft in het ontwerpen van activiteiten waarin culturele competenties gekoppeld zijn aan andere vakgebieden.  3.De culturele competenties voor iedere collega zichtbaar maken en mogelijke (of al uitgevoerde) activiteiten waarin deze gekoppeld waren aan andere vakgebieden “in beeld” brengen.  4.We ontwikkelen een “kijk-wijzer” waarin leerkrachtvaardigheden zijn opgenomen. Deze gebruiken we voor onze (zelf)evaluatie en zorgt voor lijn in de school.  5.Door middel van teaching on the job leren we met en van elkaar.  6.We gaan maandelijks een WOW!-podium organiseren. Hier krijgen leerkrachten en kinderen letterlijk het podium om hun WOW!-moment en talent te tonen!