Dit is het digitale archief van delen.meteddie.nl
Hier vind je content die zonder dit initiatief in de prullenbak was beland.
Standaard weergave van een item.

Route 1 stage ISK

Laatst bijgewerkt op:

;In een Internationale Schakel Klas (ISK) worden leerlingen in route 1 opgeleid voor de uitstroomprofielen praktijkonderwijs, vso en (begeleid) werk, inburgering. Vernieuwend is om leerlingen 1 dag per week stage te laten lopen bij een bedrijf of instelling. Hiervoor wordt een blauwdruk ontwikkeld, getest, geïmplementeerd en gedeeld met andere scholen.;Bij de ISK volgen de laatste jaren steeds meer leerlingen route 1. Kenmerkend verschil in didactische aanpak is dat bij route 1 alleen theorie niet voldoende is, maar dat er veel aandacht moet zijn voor het buitenschools leren van de Nederlandse taal. Het doel van het project is dat ik als rode draad in het lesprogramma een stageprogramma ga ontwikkelen, testen en implementeren en ga verbinden met de reguliere lessen. De stage is niet alleen gericht op het vergroten van de beheersing van de Nederlandse taal, maar ook gericht om de eigen talenten te ontdekken (loopbaan oriëntatie). De data en gegevens die verzameld en gegenereerd worden tijdens de stage kunnen dienen als goede onderbouwing voor een verantwoord uitstroom advies. De ambitie is om de aanpak te delen met 3 andere scholen. Werkwijze Een voorbereidend programma wordt ontwikkeld en getest bij een groep van ongeveer 15 leerlingen. In leerjaar 2 gaat deze groep stage lopen. Op basis van de ervaringen met de pilot wordt het programma bijgesteld en getest bij een nieuwe groep van 15 leerlingen. In het project ontwikkel ik samen met mijn collega’s van route 1 een blauwdruk met handleidingen (leerling, bedrijf en leraar/stagebegeleider).