Dit is het digitale archief van delen.meteddie.nl
Hier vind je content die zonder dit initiatief in de prullenbak was beland.
Standaard weergave van een item.

rekenen: het roer om!

Laatst bijgewerkt op:

;Rekenen, het roer om is rekenlessen ontwerpen vanuit rekendoelen en aansluiten op de ontwikkeling van kinderen op basis van de modellen van het ERWD*. De leerling en leerkracht krijgen inzicht in hun eigen reken-ontwikkelproces. Het rekencurriculum biedt handvatten voor de leerkracht waarbij doelen cyclisch per jaar terugkomen en geborgd zijn.;Doel: voor de groepen drie en vier een rekencurriculum op te zetten waarbij leerkrachten in staat zijn aansluitende onderwijs te ontwerpen en te geven.  Werkwijze: Inventarisatie van  KIJK! en SLO-doelen; heldere kapstok maken om lessen te ontwikkelen; jaarplanning maken met een logische opbouw van doelen; ontwikkelen van een format/blauwdruk voor een rekenles; Rekenkasten inrichten met  rekenmaterialen, per domein, per doel.  In de klas: Per week staat een rekendoel centraal uit de KIJK! en /of SLO leerlijnen. Met een rekendoel (soms combinatie van twee) per week gaan de leerkrachten zelf invulling geven aan de rekenlessen waarbij ze de koppeling kunnen/gaan maken met de lopende thema’s. De leerkrachten  ontwerpen de lessen op vier niveaus van het handelingsmodel. Elke dag rekent de leerling op begripsniveau (aansluitend onderwijs).