Dit is het digitale archief van delen.meteddie.nl
Hier vind je content die zonder dit initiatief in de prullenbak was beland.
Standaard weergave van een item.

Reken maar!

Laatst bijgewerkt op:

;Kind en leerkracht voeren periodiek een gesprek aan de hand van een overzichtelijk model van de rekendomeinen. In dit model worden de doelen binnen elk domein gekoppeld aan (Montessori)materialen en (ICT)leermiddelen. Hierdoor kan het kind zichzelf rekendoelen stellen en vanuit intrinsieke motivatie gaan leren.;We ontwikkelen een visueel model dat als uitgangspunt dient voor reflectiegesprekken tussen kind en leerkracht. Dit geeft hen overzicht over de te behalen doelen (1S) binnen de verschillende rekendomeinen. En het koppelt doelen aan materialen en middelen waardoor het kind weet aan welk doel het kan werken en op welke manier. Op deze manier kan elk kind een bewuste keuze maken voor een doel of een materiaal, waardoor er vanuit grotere intrinsieke motivatie gewerkt kan worden. Het model wordt vormgegeven passend bij het ontwikkelingsniveau en de mogelijkheden van het kind, dit vormt dan een doorgaande lijn door de hele school. De leerkracht wordt in het werken met dit model ondersteund middels een document gericht op gespreksvoering en differentiatie. We benoemen hierin de mogelijkheden voor extra uitdaging die het Montessorimateriaal biedt en geven suggesties voor differentiatie naar functioneel niveau. De leerkrachten worden in teambijeenkomsten geschoold in het werken met het model en in de gespreksvoering.