Dit is het digitale archief van delen.meteddie.nl
Hier vind je content die zonder dit initiatief in de prullenbak was beland.
Standaard weergave van een item.

RecycleLab

Laatst bijgewerkt op:

;In het RecycleLab gaan leerlingen aan de slag om de afvalstromen in de school in kaart te brengen , onderzoek doen naar de verschillende vormen van afval en kunststofrecycling, en gaan ze daadwerkelijk kunststof afval verwerken tot nieuwe producten. We starten in januari 2018 met een pilot .;Doel van dit initiatief is in algemene zin te komen tot een bewustwording bij leerlingen en docenten, dat afval geen afval is maar kostbare grondstof. We vergroten kennis omtrent recyclen en zoeken naar wegen de afvalstroom te verkleinen, door bewuster gebruik en door hergebruik. We willen daarbij een voorbeeldfunctie vervullen naar andere scholen en onze visie uitdragen. We bieden de leerlingen een halfjaar cursus aan waarin zij kennis en vaardigheden opdoen rond afvalstromen en recycling. In het praktische deel gaan we met de hulp van metaal/techniekdocent machines maken om van kunststofafval nieuwe producten te maken. We zijn nu bezig met studie en het verzamelen van lesmateriaal, dat we willen bundelen en delen. Dit lesmateriaal wordt aangeleverd door docenten uit verschillende vakken. In algemene zin willen we dat leerlingen meer onderzoeksgericht en probleemoplossend leren werken.