Dit is het digitale archief van delen.meteddie.nl
Hier vind je content die zonder dit initiatief in de prullenbak was beland.
Standaard weergave van een item.

Ready For The Ride

Laatst bijgewerkt op:

;Middels diverse leerdimensies worden leerlingen uitgedaagd te groeien in moreel leiderschap. Met dit LOF project zullen leerlingen tools aangereikt krijgen om beter instaat te zijn zichzelf en de complexiteit van de samenleving te doorgronden. Zij leren een sterke persoonlijkheid te ontwikkelen met effectieve denk- en doe-vaardigheden om als morele leiders van de toekomst aan zichzelf én de wereld de juiste richting en een zinvolle betekenis te geven.;Doel: Het vormen van zelfbewust handelende leerlingen die een grote kennis van zichzelf en de wereld hebben om er zo opbouwend aan deel te nemen. Resultaat: proactief en doelbewust handelen van leerlingen. Te ontwikkelen: o.a. een interactief (digitaal)simulatiespel met actuele, levensechte opdrachten en 'social influencers'. Werkwijze: Fase 1: a). vooronderzoek in wetenschappelijke literatuur over moreel leiderschap. Fase 2: a).  vormen van een team met collega's, ouders, docenten/studenten van een Pedagogische Academie en docenten/leerlingen van een VO school, b). brainstormen en het opstellen van functionele, operationele / kwaliteitseisen, ontwerpbeperkingen en randvoorwaarden voor de ontwikkeling en het laten slagen van de opzet, c). contact leggen en samenwerking initiëren met politie, de gemeente, gevangenissen, scholen in ontwikkelingslanden, of -gebieden, orthopedagogen, spel/film/ict ontwikkelaars, etc. Fase 3: a). realisatiefase - lessen/activiteiten/materialen ontwikkelen, uitvoeren/evalueren; begeleiding/ lesbezoeken. Fase 4: a). evaluatiefase: a.d.h.v. bij punt 2b) opgestelde kwaliteitscriteria en bevindingen in het 'onderwijsveld'.