Dit is het digitale archief van delen.meteddie.nl
Hier vind je content die zonder dit initiatief in de prullenbak was beland.
Standaard weergave van een item.

Ready for the ride - Moreel leiderschap

Laatst bijgewerkt op:

Ready for the ride LOF project - Moreel leiderschap Maatschappelijk gezien is er sprake van een sterke individualisering. Ook het onderwijs is sterk IK gericht, waarbij leerlingen vooral worden afgerekend op wat zij kennen en kunnen en niet op wie zij zijn. Willen we leerlingen opleiden tot morele leiders, dan wordt er meer van ons gevraagd! Het woord moreel is verbonden aan begrippen zoals: weerbaarheid, zedelijke kracht, moed, zelfvertrouwen en bezieling en sluit aan op de wetten van de ethiek. Wie bepaalt vandaag de dag of iets ethisch is, of niet. Welke normen en waarden worden er in deze tijd gehanteerd, ook door de leerlingen zelf? Moreel leiderschap vraagt binnen mijn school, CBS Het Startblok in Harderwijk, om meer! We streven er naar dat onze kinderen zich vanuit een positieve, constructieve levenshouding ontplooien, met liefde voor zichzelf, de ander en het leven als geheel en de morele leiders van de toekomst worden, maar hoe doe je dat? Het doel van dit project is dan ook het vinden van wegen om zelfbewuste leerlingen op te leiden, met kennis over zichzelf én de wereld om hen heen, waaraan ze betrokken, opbouwend en leidinggevend deelnemen. Verwachte deelnemers aan dit project zijn: mijn  collega’s van CBS Het Startblok, onze ouders, collega’s en leerlingen van PO / VO scholen in de regio, Pabo docenten / studenten. Samen kunnen we iets prachtigs ontwikkelen voor de leerlingen op het Startblok en mogelijk ook voor kinderen van andere (basis)scholen! Concrete ideeëndie om aandacht vragen zijn de ontwikkeling van een interactief (digitaal) simulatiespel met actuele, levensechte opdrachten (kinderen leren zichzelf plaatsen in een multiculturele, zich voortdurend veranderende samenleving). Het opzetten van uitwisselingstrajecten met scholen in bijvoorbeeld ontwikkelingslanden. Dienstverleningsactiviteiten in de directe omgeving (bv. bezoeken en onderhouden van contacten in bejaardentehuizen). Het uitnodigen / bezoeken van machtsdragers (politie, rechters, etc.). Het verdiepen in de levens van grote, morele Leiders, zoals Ghandi, Maarten Luther King, Florence Nightingale, Nelson Mandela, Jeanne d’ Arc, Albert Schweitzer, Meisje met het Rode Haar. Samengevat krijgen de leerlingen tools aangereikt om zich tot morele leiders te ontwikkelen. Deze tools worden in samenwerking met alle betrokkenen ontworpen (niets ligt nog vast). Dit gebeurt binnen een diversiteit aan leer- en ervaringsdimensies. Zelfkennis, intellectuele ontplooiing en de persoonlijkheidsontwikkeling van onze leerlingen worden gekoppeld aan inzicht, zingeving, ethiek en het opdoen van vaardigheden om zowel jezelf, je medemens, als de wereld om je heen optimaal te dienen. De Verwachting is dat dit project de menselijke, humane, liefdevolle en dienende kant in mijzelf, in alle andere betrokkenen en natuurlijk ook in de leerlingen van onze school zelf bevordert en een positieve bijdrage levert aan de vorming van bezielde, zorgzame, morele leiders van de toekomst.;None;None