Dit is het digitale archief van delen.meteddie.nl
Hier vind je content die zonder dit initiatief in de prullenbak was beland.
Standaard weergave van een item.

Profielvaardigheden zijn aan te leren..

Laatst bijgewerkt op:

;Profielvaardigheden ontwikkelen in de onderbouw wordtals een essentieel onderdeel van de ontwikkeling van leerlingen gezien. In de praktijk blijkt dat het leerlingen in de bovenbouw regelmatig in de knel komen door het ontbreken van deze profielvaardigheden. Vandaar een project om docenten te ondersteunen bij het aanleren van profielvaardigheden. ;

Op het JFC is sinds enkele jaren duidelijk dat veel lln. in de bovenbouw te maken krijgen met problemen die voornamelijk zichtbaar worden in projecten, bijvoorbeeld het profielwerkstuk. Er ontbreken bepaalde vaardigheden zoals presenteren, zelfstandig werken en informatie vaardigheden. Dit initiatief wil het gat in vaardigheden tussen onderbouw en bovenbouw verkleinen. In het 3e leerjaar maken de lln. een profiel keuze. Met hulp van een nog te ontwikkelen digitale leeromgeving zullen de lln. aan de slag gaan met een eigen onderzoeksopzet en zo ook eigenaar worden van hun eigen leerproces. Via een zelf ontworpen website zullen de lln. een start maken met een onderzoeksopzet. Op deze website wordt voor de lln. informatie aangedragen rekening houdend met de diverse leerstijlen, zoals filmpjes en teksten. Dit onderzoek zal profiel gebonden zijn en de leerlingen aanzetten tot het eigen maken van diverse vaardigheden. Ook deze worden via de website aangedragen en uitgelegd. De onderzoeksopzet zal vast staan, maar de lln. zullen geheel naar eigen interesse hun onderzoek vorm mogen geven en zich zo diverse vaardigheden eigen maken.