Dit is het digitale archief van delen.meteddie.nl
Hier vind je content die zonder dit initiatief in de prullenbak was beland.
Standaard weergave van een item.

PRO-actief

Laatst bijgewerkt op:

;Onze school is een fusieschool van het oude MLK en LOM onderwijs. In de beginperiode van mijn werkzame leven heb ik voornamelijk gewerkt met kinderen die moeilijk lerend zijn. Deze populatie kinderen verdient een aanpak die deels is gericht op het ontwikkelen van cognitieve vaardigheden, maar zeker ook op het praktische vlak aandacht verdienen. De laatste jaren is de aandacht steeds meer komen te liggen op het cognitieve vlak en is de aandacht voor de praktische vaardigheden naar de achtergrond verschoven. We merkten dat ouders/verzorgers en kinderen ook teleurgesteld waren als het perspectief praktijkonderwijs bleek te zijn en geen VMBO. We willen met dit project de talenten van onze praktijkgerichte kinderen (40% van de uitstroom) meer tot hun recht laten komen, zodat zij succeservaringen krijgen en hierdoor een beter zelfbeeld krijgen. M.i. is dit een goed begin om te starten aan het vervolgonderwijs. ;PRO-actief wil tegemoet komen aan diverse doelen:

  • Een doorgaande leerlijn ontwikkelen voor de vakken groen, koken, techniek en schoonmaak vanaf groep 7.
  • Leerstof aanbieden waarbij theorie en praktijk aan elkaar gekoppeld worden zodat leerlingen in een betekenisvolle context leren;
  • Talenten ontwikkelen van leerlingen door praktisch bezig te zijn;
  • Leerlingen op een school plaatsen die tegemoet komt aan hun leermogelijkheden, zodat vroegtijdig schooluitval en eventueel afstroming kan worden voorkomen;
  • Gewenning van leerlingen en ouders op hun toekomstige school;
  • Overdracht versterken. Dit is meer dan een warme overdracht. De toekomstige leerlingen worden daadwerkelijk gezien. We krijgen een goed beeld van gedrag en houding, van de protectieve en belemmerende factoren van de leerling.