Dit is het digitale archief van delen.meteddie.nl
Hier vind je content die zonder dit initiatief in de prullenbak was beland.
Standaard weergave van een item.

Practoraat betekenisvolle leerprocessen

Laatst bijgewerkt op:

;Door in het practoraat informatie te verzamelen naar wat betekenisvolle leerprocessen in het groene onderwijs (MBO) zijn en waar deze aan zouden moeten voldoen, kunnen de opleidingen van Zone.college worden vormgeven op een nieuwe wijze. Zone.college heeft als strategisch doel gesteld om in 2023 het onderwijs zo veel mogelijk buiten het klaslokaal te laten plaatsvinden. Op deze wijze wil Zone.college haar studenten tijdens de opleiding meer laten integreren in de beroepspraktijk en zo zullen de opleidingen beter aansluiten op de wensen van de arbeidsmarkt. Deze nieuwe werkwijze zal zijn doorslag hebben op zowel de kwaliteit van het onderwijs als de kwaliteit van de beroepspraktijk. Door het doen van kortlopend praktijkgericht onderzoek naar de leersituaties van studenten wil het practoraat in kaart brengen welke leerprocessen voor de groene mbo studenten betekenisvol zijn. ;De primaire doelgroep van het practoraat zullen studenten zijn die een opleiding volgen in het groene mbo. Door onderwijs vorm te geven aan de hand van authentieke leersituaties, zal het onderwijs betekenisvoller zijn en sluit het geleerde aan bij de wensen van studenten en de beroepspraktijk. Secondaire doelgroep zijn de docenten en professionals in het werkveld. Door het participeren in onderzoek en te werken vanuit een onderzoekende houding zullen docenten en betrokken professionals zich op een natuurlijke wijze ontwikkelen. Het doel van de onderzoeken die via het practoraat zullen plaatsvinden zal zijn, inzicht verkrijgen in betekenisvolle leerprocessen en de wijze waarop deze kunnen worden gestimuleerd.