Dit is het digitale archief van delen.meteddie.nl
Hier vind je content die zonder dit initiatief in de prullenbak was beland.
Standaard weergave van een item.

Plusklas in the cloud

Laatst bijgewerkt op:

;Het creƫren van een bovenschoolse plusklas met verrijkend onderwijs voor hoogbegaafde leerlingen van de verschillende scholen binnen Stichting Atrium. De kinderen ontwikkelen zich in creatief/ analytisch/kritisch denken en samenwerkend leren. Passend onderwijs waarbij kinderen 21st century skills ontwikkelen en deze vaardigheden leren toepassen door het samenwerken in the cloud.;Passend onderwijs voor hoogbegaafde leerlingen binnen Stichting Atrium. Op deze manier kan tegemoet gekomen worden aan de onderwijsbehoeften en interesses van deze kinderen. Ze krijgen de mogelijkheid om zich te ontwikkelen met opdrachten die een beroep doen op het creatieve denkvermogen, daarbij gebruik makend van digitale mogelijkheden van informatie en presentatie. Kinderen leren omgaan met feedback en krijgen inzicht in eigen manier van leren. Het onderwijs biedt de mogelijkheid dat deze leerlingen met andere leerlingen samenwerken van hun eigen niveau om zodoende te werken aan de ontwikkeling van digitale vaardigheden (21st century skills) en ontwikkeling in het hoger orde denken. Leerlingen blijven in de eigen groep tijdens de les en werken digitaal samen met leerlingen van andere scholen. Ze krijgen instructie tot verdieping van een thema door opbouwende en uitdagende lessenseries. Het lange termijn doel is dat kinderen een aantal leerjaren aan dezelfde doelen en vaardigheden werken (opbouwen in complexiteit en verder uitbouwen volgens leerlijn) waardoor ze zich optimaal ontwikkelen. Overige doelen: - het project verder ontwikkelen (lessenseries maken). - alle hoogbegaafde leerlingen binnen de Stichting bereiken. - het opleiden van een leerkracht van de Stichting door plusklasleerkracht zodat het project duurzaam wordt.