Dit is het digitale archief van delen.meteddie.nl
Hier vind je content die zonder dit initiatief in de prullenbak was beland.
Standaard weergave van een item.

Pitch: van frontaal onderwijs naar projectonderwijs

Laatst bijgewerkt op:

Ik ben Marianne Niezen, leerkracht van groep 8 op de Parkschool in Zwolle. Sinds dit schooljaar heeft het team van onze basisschool geëxperimenteerd met projectmatig werken. Gedurende dit project werd duidelijk dat de betrokkenheid van leerlingen toenam. Het enthousiasme van leerlingen, ouders en collega’s heeft ertoe geleid, dat we het projectmatig werken willen voortzetten. De komende twee jaar gaan wij verschillende vakoverstijgende projecten in elkaar zetten. De gekozen thema’s zullen multidisciplinair zijn, zodat er meerdere kendoelen gedekt worden en er een ‘big picture’ ontstaat. We willen een rijke leeromgeving creëren, waar ervaren, ontdekken en onderzoeken centraal staat. Een leeromgeving waar ruimte is om te werken aan 21e eeuwse vaardigheden, eigenaarschap en maatwerk. Deze leeromgeving wordt gevormd door het bundelen van externe krachten. Door samen te werken met andere scholen, organisaties en bedrijven maken we gebruik van elkaars talenten. Talenten die ingezet worden om het lesaanbod te verrijken. Het verzamelde lesmateriaal, de opgedane ervaringen en de verworven kennis zullen wij gaan delen via een online database voor wereldoriëntatie. Een website ter inspiratie, zodat meer scholen de betrokkenheid van hun leerlingen kunnen vergroten.;None;None