Dit is het digitale archief van delen.meteddie.nl
Hier vind je content die zonder dit initiatief in de prullenbak was beland.
Standaard weergave van een item.

pitch: Twee werelden bij elkaar brengen.

Laatst bijgewerkt op:

Hi! Mijn naam is Nicole en ik ben inmiddels alweer 17 jaar werkzaam in het basisonderwijs. Sinds vorig jaar ben ik werkzaam op de Koolvlet in Broek op Langedijk (NH), nadat ik jarenlang in Alkmaar voor het Saks heb gewerkt. Ik ben een echte bovenbouw leerkracht en geniet het meeste van de groep 8 leerling: lekker mondig, uitdagende lesstof, in conflict met zichzelf, maar ook de ontwikkeling naar het jong-volwassen worden en hiermee de overgang naar het voortgezet onderwijs. De meeste kinderen zijn er in groep 8 ook wel aan toe om de overstap te gaan maken. In gesprekken met het voortgezet onderwijs tijdens de warme overdrachten en gezamenlijke momenten hoor ik al jarenlang dat de overgang van groep 8 naar het VO voor een deel van de leerlingen moeizaam verloopt. Ik hoor terug dat dit mede komt, omdat ze niet gewend zijn met de nieuwe onderwijsstructuur, onvoldoende kunnen plannen en de lesstof onvoldoende aansluit. Maar ook de niveauverschillen per leerling verschillen sterk, doordat iedere basisschool een ander "bagage" mee heeft gegeven. En om iedere leerling nu dezelfde bagage op zijn reis tussen deze werelden mee te geven, leek het mij goed deze verschillen in kaart te brengen en de overgang proberen te versoepelen. Onze basisschool staat dichtbij een voortgezet onderwijs school, waar vele van onze leerlingen naar toe gaan. Met hen gaan wij de directe samenwerking opzoeken en onze krachten bundelen tijdens dit project. We gaan in kaart brengen waar de hiaten zitten, we gaan de twee werelden actief bij elkaar brengen. Om te weten waar de kinderen de struikelblokken ervaren, zullen we hen ondervragen en hun ervaringen in kaart brengen. We zullen de leerlijnen van wiskunde, Engels en de zaakvakken vergelijken. We gaan bekijken welke studievaardigheden in het VO verwacht worden en we al in groep 8 in het lesprogramma kunnen inpassen en we onderzoeken de verschillen in pedagogisch didactisch klimaat tussen het PO en VO. Hiervoor zullen diverse gezamenlijke activiteiten gepland worden voor zowel leerling als leerkracht. Beide werelden zullen tijdens dit project van elkaar leren. Ons doel is dat er na 2 jaar een langdurige samenwerking tussen PO en VO is opgestart, waarbij er gewerkt kan worden met een doorgaande lijn (op diverse gebieden) tussen PO en VO. Hiervoor wil ik graag input van de VO-leerkracht met (een)brugklas(sen), deel alsjeblieft je ervaringen op dit gebied met mij, waardoor we deze twee werelden bij elkaar kunnen krijgen. Want samen zijn we sterk(er)!;None;None