Dit is het digitale archief van delen.meteddie.nl
Hier vind je content die zonder dit initiatief in de prullenbak was beland.
Standaard weergave van een item.

Pitch: een frisse blik op scheikunde in klas 3

Laatst bijgewerkt op:

Daar gaan we: de eerste bijeenkomst voor het LOF-traject staat voor de deur. Dat betekent dat ik kennis hoop te maken met inspirerende collega's, maar ook dat zij kennis gaan maken met mij en mijn initiatief! Een mooi moment om kort te formuleren wat dat initiatief inhoud: een zogenaamde pitch. Ik ben nu een jaar of vijf leraar scheikunde op het Zwijsen College, en komend schooljaar ga ik aan de slag om voor klas 3 het roer flink om te gooien. We, mijn collega's en ik, merken dat bestaande methodes ons niet bieden wat we zoeken: een actievere rol voor de leerling, meer aandacht voor 21e eeuwse vaardigheden en inspelen op de profielkeuze halverwege het schooljaar. De leerling maakt het 'boek' Samen met een collega wil ik voor klas 3 een nieuw lesprogramma ontwerpen voor 3 havo/vwo scheikunde. En daarvoor denken wij een mooi plan te hebben! Leerling gaan zélf op zoek naar vakkennis bij vier thema's die aansluiten bij de belevingswereld én maatschappelijk relevant zijn, bijvoorbeeld 'frisdrank' en 'mobieltjes'. Samen met de leerlingen formuleren we startvragen bij deze thema’s, die leiden tot een begrippenkaart. Leerlingen gebruiken 21e eeuwse vaardigheden om deze begrippen uit te diepen. De verkregen kennis structureren ze door concept mapping en passen ze toe in samenhangende opdrachten en onderzoekende practica. Gedurende de gehele opzet proberen we de leerling eigenaar te laten zijn van het leerproces. Ze ontdekken samen de lesstof en plannen de taken, waarbij wij een coachende rol innemen. Daarnaast spelen we in op de profielkeuze gedurende het schooljaar. We creëren in de tweede helft meer diepgang voor NG/NT-leerlingen en bieden EM/CM-leerlingen een alternatief programma zodat zij het gevoel van competentie (en motivatie?) niet verliezen. Standing on the shoulders.... Een mooi plan, denken wij tenminste. We staan dan ook te popelen om het uit te proberen: niet te lang in de theorie duiken en met wat LEF snel experimenteren in de klas. Maar ik ben er wel van overtuigd dat je moet bouwen op ervaringen van anderen: 'standing on the shoulders of giants' aldus Newton. Het zou mooi zijn als ik in het LOF-traject inspiratie kan op doen bij leraren die mij voorgingen in het toepassen van 21e eeuwse vaardigheden, die spelen met enerzijds autonomie van de leerling en anderzijds het bewaken van de vakinhoud als leraar, of bijvoorbeeld experimenteren met gedifferentieerde einddoelen voor leerlingen.;None;None