Dit is het digitale archief van delen.meteddie.nl
Hier vind je content die zonder dit initiatief in de prullenbak was beland.
Standaard weergave van een item.

Pitch: De route naar passend onderwijs aanbod (PO)

Laatst bijgewerkt op:

Hoe kom je tot passend onderwijs aanbod dat voor zowel de leerling, voor de klas als voor de leerkracht waardevol en behapbaar is? Tijdens mijn eerste onderwijsjaar heb ik ervaren hoe lastig het in de praktijk kan zijn om alle leerlingen een geïntegreerd lesstofaanbod te kunnen bieden. Wat ik hierin gemist heb is het samenwerken vanuit een doelgericht en gestructureerd plan, maar aan de andere kant het zien van mogelijkheden voor alle leerlingen. Deze wisselwerking is ingewikkeld en vraagt om meer aandacht.

Met dit initiatief willen we deze nieuwe, soms nog onzekere route ontdekken. Het uiteindelijke doel is om steeds opnieuw gedegen stappen te kunnen zetten richting passend onderwijsaanbod dat voor alle betrokken partijen inspirerend is. Zodat steeds meer leerlingen volledig geïntegreerd deel kunnen nemen aan passend, thuisnabij onderwijs, afgestemd op de mogelijkheden en behoeften van leerling, klas en leerkracht. Met onderzoek naar de doelgroep, de behoeften en mogelijkheden van de leerkrachten, informatie van ouders en de aanbevelingen uit wetenschappelijk- en praktijkgericht onderzoek wordt toegewerkt naar een gestructureerd systeem van ondersteuning en passend aanbod.

Ideaalbeeld

Binnen de school komen mensen samen om zo passend mogelijk onderwijs voor iedereen na te streven. Zowel de leerlingen, de ouders, het onderwijspersoneel als de buurt worden actief betrokken bij het onderwijs. Zij hebben elkaar nodig om samen de handen ineen te slaan en stapsgewijs toe te werken naar één systeem. Vanuit eigen kwaliteit, expertise en talent worden mensen samengebracht om het voor iedereen mogelijk te maken zo geïntegreerd en thuisnabij mogelijk onderwijs te volgen. Vanuit vertrouwen en veiligheid wordt volledige integratie nagestreefd. Leerlingen met verschillende achtergronden, eigenschappen en ondersteuningsbehoeften leren zichzelf en de ander te accepteren zoals ze zijn, zodat ze met die kennis en acceptatie onderdeel uit kunnen maken van een groter maatschappelijk geheel. Hierin zullen tegenslagen niet vreemd zijn en leert eenieder vanuit vertrouwen, samenwerking, ondersteuning en doorzettingsvermogen sterk te blijven staan. Je wordt nooit een winnaar zonder de mensen om je heen. De ervaring zal voor iedereen anders zijn, maar we blijven van en met elkaar leren door vanuit wederzijds respect betekenissen uit te wisselen, naar elkaars expertise en beleving te vragen en door op elkaars signalen te reageren. Er is altijd iemand die je ondersteunt en waar je op terug kunt vallen. De school is een toegankelijke en inspirerende plek waar leerlingen en onderwijspersoneel zich thuis voelen en een leeromgeving kunnen creëren waarin zij zich prettig voelen. Leerlingen kunnen vanuit een rustige omgeving tot leren komen. Wanneer daar behoefte aan is kan een meer uitdagende en prikkelende leeromgeving gerealiseerd worden.

Randvoorwaarden

De leerkracht ziet de behoeften van de individuele leerling en heeft tegelijkertijd oog voor de groep als geheel. Deze balans wordt gewaarborgd door middel van gezamenlijk overleg over ondersteuningsbehoeften en ondersteuningsmogelijkheden. Leerkrachten stellen zich hierbij kwetsbaar op om tot inzichten en een volgende stap te komen. Ze denken vanuit mogelijkheden en dragen onvoorwaardelijk uit dat alle leerlingen er mogen zijn. Leerkrachten ondersteunen de visie dat iedereen geaccepteerd wordt: anders zijn is de norm. Zij verliezen dit niet uit het oog wanneer door omstandigheden de ondersteuningsbehoefte groter is dan de ondersteuning die direct geboden kan worden. Ze gaan vanuit de kracht van het opgebouwde samenwerkingsnetwerk (interne en externe collega’s, ouders, netwerkcontacten, bestuur) op zoek naar andere mogelijkheden. Hierin faciliteren de schoolbesturen zoveel mogelijk vanuit vertrouwen. De leerkracht staat er niet alleen voor!;None;None