Dit is het digitale archief van delen.meteddie.nl
Hier vind je content die zonder dit initiatief in de prullenbak was beland.
Standaard weergave van een item.

Pitch De Overstap

Laatst bijgewerkt op:

Ik ben Kristel Derksen, 25 jaar en werkzaam op de Lammerts van Buerenschool (LvB) en het Hendrik Pierson College (HPC) in Zetten. Beide behoren tot de Scholengemeenschap Over- en Midden Betuwe. Wekelijks maak ik De Overstap, ik ben werkzaam in het PO én het VO. Het kindgerichte naar structuurgerichte onderwijs zorgt voor een knip. Uit een onderzoek naar onderwijsstelsels in Europese landen van mevrouw Opdenakker, onderwijskundige Rijksuniversiteit Groningen, bleek dat één op de drie scholieren na drie jaar VO op een ander onderwijsniveau zit dan aangegeven in groep acht. Zelfs twaalf procent blijft zitten. Leerlingen hebben profijt van het basisonderwijs tot hun  veertiende, om pas daarna door te stromen naar het vervolgonderwijs. Veel leerlingen bezitten groeipotentie, maar ontwikkelen dat pas later. Dat meent  Universiteitshoogleraar J.Jolles, neuropsychologie aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Met één team (PO én VO) willen wij een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van het onderwijs. Binnen het huidige onderwijs van beide scholen is veel ruimte voor ontwikkeling.  Het leren plannen, leren léren en leren reflecteren zijn hier goede voorbeelden van. Per individu ga ik op zoek om het maximale uit de leerling te halen. Dit allemaal volgens de 21-eeuwse vaardigheden. We ontwikkelen: - een doorstroomprogramma voor 10 tot 14-jarigen: een onderwijsprogramma op eigen niveau, tempo en leerstijl. - een talentenprogramma (VO). - een leerling-volg-methodiek met reflecties, evaluaties en feedback van  leerlingen en ouders. Daarnaast hebben we: - uitwisseling van kennis en methodieken tussen leerkrachten en docenten. - afstemming onderwijssystemen, creëren van grenzeloos onderwijs (0-18 jaar). - vergroting van de kansengelijkheid. Dit alles gebeurt volgens de Zettense maat. Het product dat we leveren is ook toepasbaar in andere krimpende, regionale of kleinschaliger gebieden. We doen dit met de kansen en mogelijkheden die wij hebben. Het vernieuwende onderwijs sluit aan op niveau, leerstijl én achtergrond. En dat voor IEDER kind.;None;None