Dit is het digitale archief van delen.meteddie.nl
Hier vind je content die zonder dit initiatief in de prullenbak was beland.
Standaard weergave van een item.

Persoonlijkheidsontwikkeling in het onderwijs

Laatst bijgewerkt op:

;Met mijn initiatief zou ik willen bereiken dat er binnen het onderwijs meer aandacht komt voor persoonlijkheidsontwikkeling: eerst bij mijn collega’s en vervolgens ook op andere scholen. Mijn doel is dat leraren bewust bekwaam zijn om onderwijs aan te bieden dat zich naast cognitieve aspecten ook richt op persoonlijkheidsontwikkeling.;Bij vooruitstrevend onderwijs denken we aan ICT, leren programmeren etc.. Vaak wordt de opbrengst van het ontwikkelen van de persoonlijkheid vergeten. Onderzoek toont aan dat persoonskenmerken van studenten een veel betere indicator voor succes zijn dan toetsscores. Sociale eigenschappen/levensvaardigheden bepalen in grote mate het schoolverloop. De basis wordt gelegd op de basisischool. Ik zou willen dat binnen het PO meer aandacht komt voor persoonlijkheidsontwikkeling, eerst bij mijn collega’s, vervolgens op andere scholen. Doel is dan ook dat leraren bewust bekwaam onderwijs aan kunnen bieden dat zich naast cognitieve aspecten richt op persoonlijkheidsontwikkeling. Werkwijze:- Informatieverzameling persoonlijkheidsontwikkeling in onderwijs (kennis, best practices: van basisischool tot universiteit).- Materiaal verzamelen (sociale vaardigheidstrainingen etc). ;- Informatie/materiaal terugkoppelen aan team en uitfilteren wat onze school past.- Met team keuzes maken, selecteren lesstof en leermiddelen, afhankelijk van wat wordt gedragen door team en in hoeverre het past bij leerlingpopulatie;- Ontwikkelen nieuwe elementen curriculum mbt persoonlijkheidsontwikkeling: bijvoorbeeld lessenserie/leskisten gericht op zelfkennis en sociale vaardigheden (bijvoorbeeld omgaan met tegenslag of impulsbeheersing), themaweken, wekelijkse lessen, toetsinstrumenten;-Uitproberen/toepassen nieuwe elementen in de groepen; intervisiebijeenkomsten-Aanpassing nav ervaringen/evaluatie: wat werkt wel/niet?-Invoeren/integreren in curriculum/borging;-Delen met andere scholen Piramide/Stichting Primato, organisatie van workshops/netwerkbijeenkomsten en bloggen/vloggen gericht op groter bereik initiatief.