Dit is het digitale archief van delen.meteddie.nl
Hier vind je content die zonder dit initiatief in de prullenbak was beland.
Standaard weergave van een item.

Pastoe in het MBO, toolkit voor cultuuronderwijs

Laatst bijgewerkt op:

;Als student-meubelmaker krijg je op het HMC het vak stijlleer. Een wat onbeduidende naam voor toegepaste kunst- en cultuurgeschiedenis. Waarom? Volgens de bestaande leerlijn omdat ‘..een meubelmaker eigen ideeën op wensen van klanten moet kunnen afstemmen, maar ook durf en creativiteit moet kunnen laten zien om de klant nieuwe inzichten te geven. Het vak stijlleer draagt hieraan bij door kennis over stijlen, interieurs, architectuur, trends, ontwerpers en meubelen te vergroten’. Stijlleer is echter meer dan alleen kennisoverdracht. Door te oefenen met aspecten als kritisch denken, een onderzoekende houding aannemen, écht goed kijken en beeldaspecten benoemen, gaan studenten de wereld om zich heen beter duiden en draagt het bij aan hun algemene ontwikkeling. Deze 21e-eeuwse vaardigheden verdienen veel meer aandacht in het curriculum van de meubelmaker. Tenslotte zie ik als docent Nederlands, stijlleer en media veel mogelijkheden om de studenten te trainen hun ideeën eigentijds te presenteren aan de klant. De vraag in dit project is daarom: Hoe kunnen kunst- en cultuuronderwijs, de beroepspraktijk van de meubelmaker en 21e eeuwse vaardigheden optimaal worden verenigd in een leerlijn voor het vak stijlleer?;Voordat de leerlijn definitief kan worden hernieuwd zal onderzoek worden gedaan naar andere initiatieven op het gebied van 21e-eeuws onderwijs, vernieuwend kunst- en cultuuronderwijs. Tenslotte zal worden afgestemd met andere vakken en het beroepsveld, zodat het vak stijlleer optimaal aansluit bij de toekomst van de meubelmaker. Daarnaast zal een toolkit worden ontwikkeld die gedeeld wordt met geïnteresseerden.