Dit is het digitale archief van delen.meteddie.nl
Hier vind je content die zonder dit initiatief in de prullenbak was beland.
Standaard weergave van een item.

Passie voor leren is de basis voor ontwikkeling

Laatst bijgewerkt op:

;In een tijd waarin 21 eeuwse waardigheden centraal komen te staan, willen we toe naar meer eigenaarschap van leerlingen.  Met dit initiatief ontdekken we wat de basis is, die daarvoor nodig is. Hoe kijkt een kindnaar leren? Hoe ziet hij de invloed die hij zelf heeft? En wat is de rol van de leerkracht hierin? Wat betekent dit voor ons onderwijs?;Doel: Leerkrachten en leerlingen krijgen een diepgewortelde positieve kijk op leren, op leren van gemaakte fouten, en waarderen van stapjes in hun groeiproces. Hierdoor wordt de motivatie om te leren en het gevoel van eigenaarschap substantieel vergroot. Werkwijze: Leerkrachten gaan samen onderzoeken hoe onze kijk en de kijk van leerlingen op ontwikkeling is. We onderzoeken hoe we kinderen intrinsiek kunnen motiveren tot leren, plezier kunnen laten beleven aan hun leerproces en hoe we van fouten kunnen leren. Vervolgens maken we de vertaalslag naar de praktijk in de klas. Hoe kunnen wij een rolmodel zijn en hoe begeleiden we leerlingen in bovengenoemd proces? In het tweede jaar kijken we wat dit voor gevolgen heeft voor ons onderwijs in het algemeen. Wat zegt deze kijk op leren bijvoorbeeld over de manier van beoordelen en instructie geven, kindgesprekken voeren, het lesaanbod en samenwerken? Mijn rol: kaders stellen t.a.v. kwaliteit, theorie onderzoeken, voorbeelden good-practice bezoeken, teams en werkgroepen motiveren en mede-eigenaar maken, optimale draagkracht creëren, werkgroep- en teambijeenkomsten sturen/verzorgen, praktisch materiaal aanleveren, leerkrachten ondersteunen, ouders betrekken, managementleden scholen om klassenbezoeken hierop te richten t.b.v. borging, implementatie van uitgezette stappen, evaluatie kwaliteit, opname in beleid. Dit alles met veel aandacht voor borging voor lange termijn.