Dit is het digitale archief van delen.meteddie.nl
Hier vind je content die zonder dit initiatief in de prullenbak was beland.
Standaard weergave van een item.

Passend en praktisch werken met de Raspberry Pi in de opleiding Medewerker Beheer ICT.

Laatst bijgewerkt op:

;Lespakket met werkbladen ontwikkelen met uitdagende toepassingen van de Raspberry Pi voor de opleiding Medewerker Beheer ICT met didactische instructies voor de docent en werkinstructies voor de studenten. Bij de uitvoering van het onderwijs wordt rekening gehouden met studenten met een autismespectrumstoornis. ;Aan het eind van mijn pioniersjaar wil ik het volgende bereikt hebben:

  1. Een volledig lespakket met tien uitdagende workshops met de Raspberry Pi;
  2. Een onderwijscyclus met het lespakket doorlopen hebben;
  3. Een evaluatie beschikbaar hebben met feedback van studenten en collega’s;
  4. Een verbetering van mijn competenties m.b.t. materiaalontwikkeling;
  5. Een verbetering van mijn competenties m.b.t. het begeleiden van studenten met een autismespectrumstoornis.

Een workshop met het lespakket: het gebruik, de resultaten en de bevindingen.