Dit is het digitale archief van delen.meteddie.nl
Hier vind je content die zonder dit initiatief in de prullenbak was beland.
Standaard weergave van een item.

oplossingsgericht werken op de basisschool

Laatst bijgewerkt op:

;Als leerkracht heb je een hele belangrijke, opvoedende taak naast het normale lesgeven in leer- en zaakvakken. Als het pedagogisch klimaat op school goed is, verloopt het leerproces bij de leerlingen een stuk soepeler.  Om het pedagogisch klimaat ten positieve te veranderen, maken wij gebruik van oplossingsgericht werken. Door middel van AI; Appreciative Inquiry (waarderend actie-onderzoek) wil ik onder andere de beginsituatie van het pedagogisch klimaat bij ons op school inzichtelijk maken. Hierbij betrek ik het team, de leerlingen en de ouders. Het onderzoek zal bestaan uit de volgende onderdelen. Define; het verbeteren van het pedagogisch klimaat op onze school. Discover; ontdekken wat gaat er nu al goed gaat bij ons op school. Dream; met het team de gewenste toekomst verbeelden. Design; we onderzoeken de succesfactoren. En tenslotte Deliver; we maken concrete plannen. Het team gaat deze plannen ten uitvoer brengen. Ik zal het team hierbij coachen en begeleiden. Na dit laatste gedeelte hoort ook een periode van reflectie en evaluatie.;Het doel is het verbeteren van het pedagogisch klimaat op onze Daltonschool door middel van oplossingsgericht werken. En bij dit proces de ouders en de leerlingen te betrekken. Ik wil een groepje collega's gaan aansturen (docent ontwikkel team) en samen een verandering teweeg brengen van sturend naar zelfregulerend handelen in de sociale vaardigheden bij de leerlingen. Hiervoor is het van belang dat de leerkrachten zich allereerst bewust zijn van hun eigen gedrag en handelen in de groep en daarbuiten. Tevens leert het team wat hun essentiële rol is in het 'modellen' in omgang met elkaar. Ik wil een inventarisatie maken van de beginsituatie in het team. Van daaruit wil ik in samenwerking met de DOT groep het gedrag in het team sturen en coachen. Alles zal vanuit het positieve worden bekeken en worden benoemd. Wij gebruiken in het team het boek: 'Van pesten naar samenwerken' van Sue Young als leidraad voor ons handelen. De leerlingen leren dat zij zelf in staat zijn eventuele conflicten op te lossen. Na het aansturen en coachen van het team volgt een periode van feedback en evaluatie. Ik wil verschillende studiedagen aan dit initiatief besteden, waarin de ouders tevens geïnformeerd en betrokken worden.