Dit is het digitale archief van delen.meteddie.nl
Hier vind je content die zonder dit initiatief in de prullenbak was beland.
Standaard weergave van een item.

oplossingsgericht werken op de basisschool

Laatst bijgewerkt op:

Mijn naam is Sarah Buiter. Sinds 2003 werk ik in het basisonderwijs. De laatste 5 jaar werk ik op Daltonschool de Rank in Hengelo. Mijn belangstelling gaat met name uit naar gedrag van kinderen en hoe dit ten positieve te beïnvloeden. Afgelopen schooljaar kreeg ik te maken met een groep waarin weinig respect was voor elkaar en er werd gepest. Om het pedagogisch klimaat ten positieve te beïnvloeden, maakte ik gebruik van oplossingsgericht werken. Het boek; ‘Van pesten naar samenwerken’ van Sue Young heb ik als leidraad gebruikt. Ik heb een supportgroep opgericht en kind-gesprekken gevoerd. Dit bleek een zeer positief effect te hebben; alle leerlingen voelden zich zichtbaar beter in de groep. Er ontstond meer openheid en respect naar elkaar. Dit zou ik graag voor de gehele school willen, zodat iedereen zich prettig voelt binnen de school en er een steengoed pedagogisch klimaat heerst. Ik wil dit gaan aanpakken door de inzet van waarderend actie-onderzoek. Ik start met het in beeld brengen van het pedagogisch klimaat bij ons op school. Hierbij wil ik het team, de leerlingen en de ouders betrekken. Aansluitend wil ik het onderzoek gaan invullen volgens het positive core-model (zie afbeelding 1). 1. Define; doel helder weergeven. 2. Discover; wat gaat er al goed? 3. Dream; gewenste toekomst verbeelden. 4. Design; succesfactoren onderzoeken. 5. Deliver; concrete plannen maken en uitvoeren. Dit coach en begeleid ik. 6. Reflectie en evaluatie; plan evalueren en verfijnen. Ik verwacht zelf ondersteuning nodig te hebben op twee gebieden; • Hoe creëer ik draagvlak bij het hele team? • Tips over de juiste begeleiding en coaching van het team.

Afbeelding 1: Het positive core-model. http://coachingleaders.co.uk/wp-content/uploads/2012/05/5D-600.png ;None;None