Dit is het digitale archief van delen.meteddie.nl
Hier vind je content die zonder dit initiatief in de prullenbak was beland.
Standaard weergave van een item.

Onze plannen

Laatst bijgewerkt op:

Een leerlijn wetenschapsoriëntatie en persoonsvorming in de bovenbouw Ik ben Nadia Klijn en ben werkzaam als docent Nederlands op het Stedelijk Gymnasium Breda. Toen ik me tijdens mijn Onderwijstraineeship verdiepte in onderwijsvernieuwing, met name curriculumontwerp en verandermanagement, ben ik begonnen aan een plan voor een leerlijn wetenschapsoriëntatie bij ons op school. Voor de onderbouw hebben we die leerlijn grotendeels opgezet en zijn we bezig met de uitvoering met behulp van Curriculum.nu, maar voor de bovenbouw willen we echt nog een slag maken om een doorlopende leerlijn te creëren waarin ook de persoonsvorming centraal staat. Dat wil ik gaan verwezenlijken middels dit LOF-traject. Waarom? Toen ik op het Stedelijk Gymnasium begon in 2016, viel mij meteen iets op: naar mijn idee beroepen we ons veel te weinig op de nieuwsgierigheid en de onderzoekende houding van de leerlingen. Pas aan het einde van klas 5 (PWS) wordt er daadwerkelijk en structureel een beroep gedaan op de onderzoekende houding en de vakoverstijgende vaardigheden van leerlingen. Leerlingen leren hierdoor niet genoeg om door middel van 21e-eeuwse vaardigheden over de grenzen van vakken heen te kijken om zo complexe, betekenisvolle vraagstukken op te lossen. Dat zien we graag anders. Wat? Om meer structureel een beroep te doen op de nieuwsgierigheid en brede (onderzoeks)vaardigheden van onze leerlingen, ontwikkelen we voor bovenbouwleerlingen dan ook een leerlijn wetenschapsoriëntatie met aandacht voor persoonsvorming. Om onze doelen écht te bereiken, willen we een interdisciplinair vak ontwikkelen voor klas 4/5 waarin projectonderwijs centraal staat. Dit vak zou idealiter wekelijks ingeroosterd worden om de continuïteit te bevorderen en ervoor te zorgen dat leerlingen niet enkel incidenteel met deze vaardigheden en persoonlijke ontwikkelingen bezig zijn. Leerlingen werken aan grote, authentieke en interdisciplinaire onderzoeksopdrachten waarbinnen ze verschillende rollen aannemen (organisator, creatieveling etc.) waar ze op reflecteren middels een persoonlijk ontwikkelplan en die hen helpen hun interesses en groeimogelijkheden te bepalen. Tijdens het doorlopen van het onderzoeksproces willen we leerlingen dus in het kader van persoonsvorming gestructureerd laten nadenken over interesses, talenten en competenties, tevens van belang voor hun oriëntatie op het wetenschapsveld. Hoe? Om zo’n interdisciplinaire leerlijn te verwezenlijken, ga ik samenwerken met docenten uit verschillende vakgebieden zodat zowel de alfa-, de bèta- als de gammavakken hier een onderdeel van uitmaken. Met vijf andere docenten in ons ‘kernteam’ ga ik eerst definiëren wat precies de leerdoelen gaan zijn van deze leerlijn in de bovenbouw en op welke manier we die kunnen verwezenlijken. We brengen in kaart wat we nodig hebben van onze organisatie, waarna we volgend schooljaar aan de slag kunnen met de inhoudelijke invulling van de leerlijn. Hierbij betrekken we hoogstwaarschijnlijk meerdere docenten. Daarnaast wil ik op bezoek gaan bij andere scholen en experts om erachter te komen op welke (betekenisvolle) manier persoonsvorming nu écht een plaats kan krijgen in dit nieuwe onderwijs, omdat we de leerling en zijn ontwikkeling centraal willen stellen. Mijn grootste vraag Dit betekent dan ook dat ik erg benieuwd ben naar de manier waarop andere scholen dit hebben aangepakt. Hoe kunnen leerlingen het best begeleid worden op het gebied van persoonlijke ontwikkeling? Het blijft moeilijk om literatuur rondom dit onderwerp direct te vertalen naar concrete leerdoelen en werkvormen die effectief zijn en niet enkel extra belasting opleveren in de vorm van reflectieverslagen. Ik zou me met dit initiatief daarom meer willen verdiepen in manieren waarop andere scholen hiermee omgaan, zoals het gebruik van portfolio’s om te reflecteren op competenties, interesses en talenten, of zoals het inzetten van een ‘persoonlijk ontwikkelplan’. Hiervoor zou ik graag willen spreken met scholen die hier al verder mee zijn.;None;None