Dit is het digitale archief van delen.meteddie.nl
Hier vind je content die zonder dit initiatief in de prullenbak was beland.
Standaard weergave van een item.

Ontwikkeling van talentonderwijs

Laatst bijgewerkt op:

;Om het onderwijs beter aan te sluiten op de mogelijkheden van kinderen wil ik dat de leerkrachten op mijn school in staat zijn om met mij talentonderwijs aan te bieden. Leerkrachten koppelen daarbij ook eigen talenten aan die van de kinderen. Eerst op mijn school, daarna ookdaarbuiten.;Het onderwijs op mijn school sluit naar mijn mening niet altijd goed aan op de talenten en mogelijkheden van de kinderen van mijn school. Doordat talenten niet benut worden kunnen kinderen minder gemotiveerd raken.Doel van mijn LOF-initiatief is het ontwikkelen en toepassen van talentonderwijs op mijn school. Ik wil dat mijn collega’s net als ikzelf de meerwaarde van talentonderwijs gaan inzien en met mij het talentonderwijs ontwikkelen, vormgeven en toepassen. Dit vraagt ook om een andere attitude van de leerkrachten. Ik zou graag zien dat zij hun eigen talenten hiervoor inzetten en deze waarmogelijk koppelen aan de talenten van de kinderen. Ik wil met mijn initiatief bereiken dat leerkrachten op de Woolderschool bekwaam genoeg zijn om talentgericht onderwijs te kunnen vormgeven. Ik denk dat hiermee het onderwijs beter afgestemd wordt op de behoeften van de kinderen maar ook van de leerkrachten zelf. Ik wil de op mijn school opgedane ervaringen graag delen met andere leerkrachten en scholen van de Stichting Primato waartoe mijn school behoort. Ik wil klein beginnen en het dan als een soort olievlek verder verspreiden (van binnen naar buiten).