Dit is het digitale archief van delen.meteddie.nl
Hier vind je content die zonder dit initiatief in de prullenbak was beland.
Standaard weergave van een item.

Ontwikkeling multidisciplinair vak Mens en Natuur

Laatst bijgewerkt op:

;Op het Parcival College (vrije school voor voortgezet onderwijs) heeft een groep docenten de ambitie om robotica  en informatica een plek te geven in het vrijeschool onderwijs. We hebben een duidelijk idee voor een  multidisciplinair vak "Mens en Natuur", maar de tijd om het plan uit te werken ontbreekt.;Doelstellingen:  - Docenten verbreden hun kennis door samen met collega’s van andere vakken het vak M&N te ontwikkelen.  - Docenten ontwikkelen in een team een nieuw vak dat is inhoudelijk en praktisch is toegesneden op de situatie op  school. Doordat de leraren het vak zelf en samen ontwikkelen ontstaat eigenheid en betrokkenheid van de leraren  bij het nieuwe vak.  - Het nieuwe vak moet kennis, creativiteit en vaardigheden bij leerlingen op verschillende niveaus kunnen  aanspreken.  - Leerlingen ervaren op een vanzelfsprekende manier de verbanden tussen de verschillende vakken.  - Leerlingen ervaren de (maatschappelijke) relevantie van exacte vakken en kunst.  - Leerlingen ervaren hoe een ontwerpproces verloopt en hoe creatief denken en "hands-on" experimenteren tot  onverwachtte en verschillende oplossingen kunnen leiden.  Sinds schooljaar 16/17 draait er een pilot in één brugklas havo/vwo. Een groep van vijf leraren (bio, nask, wis,  techniek) is hier zijdelings bij betrokken, maar de kar wordt getrokken door één persoon. Met de LOF-subsidie  wordt tijd vrijgemaakt om:  - De pilot te evalueren  - Het gedraaide programma uit te breiden / aan te passen.  - Onderwerp(en) te selecteren en uit te werken tot lesplannen.  - Het in kaart brengen van kennis kennis / vaardigheden die we missen.