Dit is het digitale archief van delen.meteddie.nl
Hier vind je content die zonder dit initiatief in de prullenbak was beland.
Standaard weergave van een item.

Ontwikkelen VWO in heterogeen Vrijeschoolonderwijs

Laatst bijgewerkt op:

;De VWO-er beter bedienen binnen een heterogene onderbouw; daar ga ik mee aan de slag! Op onze Vrijeschool is er veel moois aan heterogene klassen. Toch lijkt de VWO-er hier cognitief geen baat bij te hebben. Daarom ga ik gebaseerd op 3 pijlers ervoor zorgen dat de VWO-er ook in een klas met HAVO en VMBO-T leerlingen zo passend mogelijk wordt aangesproken en uitgedaagd. Collega's worden (verder) geschoold in differentiatie; nu met nadruk op het brein en kwaliteiten van de VWO-er. Daarnaast is er een leerlijn van klas 1 tot 6 in de maak, waarbij zowel metacognitie, divergent denken, wetenschappelijk denken als zelfstandigheid worden ontplooid. Tot slot wordt er een nieuw vak gecreëerd waarin de VWO-er, omringd door peers, actief en binnen het gedachtegoed van de Vrijeschool met alle zaken binnen deze leerlijn aan de slag gaat. Collega's enthousiasmeren, handreikingen doen en hen begeleiden in de ontwikkeling van hun blik op en lessen aan de VWO-er is de basis van optimaliseren van het VWO binnen ons heterogene Vijeschoolonderwijs.; Doel: De overgang van heterogene (VMBOT-HAVO-VWO) klassen in de onderbouw naar een homogene bovenbouw voor de VWO'er optimaliseren. Hiervoor moet in de onderbouw ruimte ontstaan om, binnen het hoofd-hart-handen gedachtegoed, divergente denkvaardigheden te ontwikkelen, wetenschappelijk denkvermogen-in-aanleg te creëren en verdergaande kennis over eigen (meta)cognitieve vaardigheden op te doen dan aangeboden in reguliere studievaardigheidslessen. Werkgroepen gaan kennis delen en gezamenlijk drie studiemomenten organiseren over: - Growth Mindset - uitbreiding van differentiatie in de klas - overbrengen van (meta)cognitieve vaardigheden - bevorderen van creatief, divergent denken Leraren leren hierbij van elkaar via instructie, workshops en ontwikkeling van vakgerelateerd/vakoverstijgend lesmateriaal.  Een selecte groep docenten zal daarnaast: - een vak voor VWO’ers in de onderbouw, waarin wetenschappelijk denkvermogen, gerelateerd aan de ontwikkelingsfasen (Rudolph Steiner) van de leerling, wordt opgebouwd, ontwikkelen - een doorlopende leerlijn opstellen - meer samenhang in het curriculum creëren  Deze opgedane kennis zullen we vervolgens jaarlijks, door middel van een zelf in te vullen studiedag opfrissen, uitbreiden en met nieuwe collega’s delen. De werkgroepen blijven zich scholen en onderzoek doen naar nieuwe kennis binnen hun expertisegebied. Door jaarlijks een studiedag aan dit initiatief te wijden, kunnen alle leraren zich blijven ontwikkelen.