Dit is het digitale archief van delen.meteddie.nl
Hier vind je content die zonder dit initiatief in de prullenbak was beland.
Standaard weergave van een item.

Ontwikkelen grammatica leerlijn 4tl maatwerk

Laatst bijgewerkt op:

;1 leerlingen maken instaptoets per blok (niveau bepalen)  2 afhankelijk van resultaat leerling actief bewust verantwoordelijk (ABV) aan de slag op eigen niveau/tempo, bijhouden vorderingen middels te ontwerpen tool  3 mijn nieuwe rol is coachen en middels feedback leerling begeleiden tijdens leerproces;Doel: leerstof aanpassen aan niveau van de leerling waarbij de leerling zelf verantwoordelijkheid kan nemen voor eigen leerproces  Werkwijze:  1 Leerling maakt toets om beginsituatie te bepalen  2 leerling en docent bekijken samen het vervolg pad (ABV= actief - bewust - verantwoordelijk)  3 docent bekijkt samen met collega's hoe deze gedifferentieerde lessen worden ingevuld inclusief intervisie (lesbezoek) en overleg  4 ontwikkelen van een tool voor leerlingen om eigen proces te monitoren