Dit is het digitale archief van delen.meteddie.nl
Hier vind je content die zonder dit initiatief in de prullenbak was beland.
Standaard weergave van een item.

Ontwikkelen docenten plusteam

Laatst bijgewerkt op:

;Met een groep van acht collega's wil ik een plusteam vormen dat zorgt voor projecten en begeleiding van meerbegaafde leerlingen (binnen de afdeling havo/vwo). De groep werkt iedere week één uur aan het leren ontwikkelen van goede uitdagende projecten en onderzoekt hoe begeleiding het beste vorm kan krijgen.;Een plusteam opzetten waarvan alle deelnemende docenten kennis opdoen rond plusprojecten en meerbegaafdheid en het coachen van meerbegaafde leerlingen. Samen komen we tot een gedeelde omschrijving van wat een motiverend plusproject is. Deze kennis wordt toegepast bij het samen ontwikkelen van plusprojecten en in het begeleiden van (groepjes) meerbegaafde leerlingen.  We gebruiken verworven kennis en ervaringen gecombineerd met de expertise van de stichting Leren Motiveren om te komen tot een verantwoorde signalering en screening van meerbegaafde leerlingen. Voor het gezamenlijk ontwikkelen en uitvoeren van plusprojecten willen we wekelijkse contactmomenten in het rooster inbouwen waarbij ook de stichting Leren Motiveren een aantal keer wordt uitgenodigd voor het brengen van hun expertise en het geven van feedback op onze ontwikkeling. Ook bezoeken we andere VO-scholen die met plusprojecten werken, met als doel ideeën op te doen voor onze eigen ontwikkeling. We nemen ook kennis van actuele literatuur over dit onderwerp. We voeren deze projecten uit en passen opgedane kennis over het coachen van deze leerlingen toe in de praktijk. Binnen het team worden ervaringen over het opzetten van projecten en begeleiden gedeeld. Hierbij maken we gebruik van videofeedback.