Dit is het digitale archief van delen.meteddie.nl
Hier vind je content die zonder dit initiatief in de prullenbak was beland.
Standaard weergave van een item.

Ontwikkel jezelf, ontdek en groei samen!

Laatst bijgewerkt op:

;De Achthoek wil verder bouwen aan een professioneel team. Leerkrachten en kinderen moeten meer eigenaar worden van hun eigen leerproces om zo vaardigheden te vergroten. Deze zijn nodig voor onze onderwijsvernieuwing "spelend en onderzoekend leren". Onderwijs wat boeit, waar kinderen nieuwsgierig van worden en de wereld samen gaan ontdekken;De doelstelling is dat het team en de kinderen vaardigheden gaan beheersen voor het "spelend en onderzoekend leren". Het bleek, dit afgelopen, eerste jaar van onze onderwijsontwikkeling dat; wat we van de kinderen vragen, een onderzoekende houding, dat we die zelf ook moeten uitdragen. Welke leerkrachtvaardigheden moeten wij hebben om kinderen te coachen en uit te dagen? Leerstof krijgt door "spelend en onderzoekend leren" meer betekenis. De kinderen gaan meer intrinsiek gemotiveerd aan de slag. Het blijkt dat wij als leerkrachten en de kinderen samen een leertraject moeten doorlopen. Wij willen als team deze ontwikkeling (uit) dragen! Door veelvuldige wisseling van directie, zoeken we een duurzame ontwikkeling voor onze school. We kunnen veel van elkaar leren als team, maar zitten vaak op ons eilandje. We gaan stappen maken waarin we als professionals dit traject doorontwikkelen. Er moet met, en van elkaar geleerd worden. Als ik die duurzame cultuur kan opzetten binnen de school, kunnen wij als team samen met de kinderen leren en, persoonlijk groeien. Ik wil me persoonlijk ontwikkelen om dit proces te begeleiden en te coachen. Ik ben er van overtuigd dat we een sterkt team zijn. We kunnen van en met elkaar leren. Dit maakt ons sterker.