Dit is het digitale archief van delen.meteddie.nl
Hier vind je content die zonder dit initiatief in de prullenbak was beland.
Standaard weergave van een item.

Ontdekkend ondernemerschap d.m.v. maakonderwijs

Laatst bijgewerkt op:

Om het ‘Maakonderwijs’ een vaste plek te geven in ons onderwijs wil Kindcentrum Trampoline samen met vier omringende scholen (PO, SBO en VO) een schooloverstijgende samenwerking starten over Maken in de klas in combinatie met ondernemerschap! Leerkrachten en leerlingen leren van elkaar en ontwikkelen en werken samen binnen dit thema. Doel 1Zaakvakken nieuw leven inblazen;Maakonderwijs (bijvoorbeeld creativiteit, talentontwikkeling en samenwerking) integreren in deze vakken door tastbare producten te maken waar leerlingen trots op zijn. Doel 2Ondernemerschap aanwakkeren;Leerkrachten tools aanreiken, zodat zij vaardigheden en kennis over ondernemerschap eigen kunnen maken. Samenwerking zoeken met bedrijven om dit ondernemerschap te ondersteunen en in de praktijk te laten ervaren. Doel 3Verbreding beroepsgroep;Opgedane kennis verder verspreiden op diverse platforms. (Leernetwerken van Lucas Onderwijs, Lucas Academie, Techniekmenu Leidschendam-Voorburg, Directieoverleg) Subdoel 1Van elkaar leren en ontdekken hoe het echt zit;Binnen het thema van onze aanvraag wordt tijd ingeruimd om elkaar te ontmoeten en bij elkaar op de werkvloer te kijken. Focus voor dit doel vooral op bovenbouw PO en onderbouw VO. (Er is merkbaar onbegrip naar elkaar en onvolledige kennis bij leerkrachten met betrekking tot leerlingen en wat ze leren.) PO > VO en omgekeerd VO > PO. Subdoel 2Leren differentiëren; Op het PO is veel niveauverschil binnen één groep. Leraren-VO kunnen leren van hun collega's-PO. Het benutten van elkaars talenten en expertise. Samenwerking moet een keyword worden. Het niveauverschil in een VO-klas is minder groot, maar er is wel verschil in talent en affiniteit met  onderwerpen.;None;None