Dit is het digitale archief van delen.meteddie.nl
Hier vind je content die zonder dit initiatief in de prullenbak was beland.
Standaard weergave van een item.

OnderzoeksLAB Kunst, wetenschap en technologie

Laatst bijgewerkt op:

;Transitie van de huidige lespraktijk naar nieuwe educatieve projecten en producten voor een onderzoekslab. Nieuwsgierigheid, de aanzet tot denken, samenwerken, ontdekkend en onderzoekend leren vormen het uitgangspunt. De verbeelding is de basis en verbindt wetenschap en technologie met hedendaagse kunst. Het ontwerpen, ontwikkelen en implementeren van onderwijsmateriaal zijn uitgangspunt.;Lange termijn doelen: - De werkgroep proeftuin-LAB ontwikkelt lesmateriaal vanuit het ontwerpmodel voor authentieke kunsteducatie Emiel Heijen waarbij verbeelding, verwondering, experimenteren, onderzoekend handelen en bewustwording ontstaan - Leerkrachten passen de aangeleerde vaardigheden en inzichten toe in het onderwijsaanbod, om zelf vervolg te geven aan de onderzoeksLAB lessen - Leerlingen laten een nieuwsgierige en onderzoekende houding zien rondom kunst, wetenschap en technologie - Leerlingen komen met een onderzoeksvraag, die ze door middel van samenwerkend leren, experiment en verbinding met kunst, wetenschap en technologie uitvoeren - Een schoolproject van 3 weken waarin kunsteducatie tot uiting komt in leren maken, ervaren en begrijpen Korte termijn doelen: - Werkgroep volgt workshops en leest wetenschappelijke literatuur - Werkgroep doet onderzoek naar nieuw te ontwerpen lesmateriaal wat zich vertaalt in nieuwe lessenseries - Co-teaching van leerkrachten door actieve aanwezigheid en betrokkenheid bij de lessen BEVO - Leerlingen zijn intrinsiek en extrinsiek gemotiveerd, laten zelfvertrouwen zien en ontwikkelen een nieuwsgierige, probleemoplossende en onderzoekende houding. Werkwijze: - De verschillende lessen ontwerpen, ontwikkelen en implementeren - 1 informatieve bijeenkomst door werkgroep O-LAB, vervolgens tweemaandelijkse update (briefing, vergadering) - 1 studiedag met inspirerende sprekers en workshops - 2 inspiratiemiddagen voor leerkrachten, kijkje in de keuken door leerkrachten