Dit is het digitale archief van delen.meteddie.nl
Hier vind je content die zonder dit initiatief in de prullenbak was beland.
Standaard weergave van een item.

Onderzoekend leren en de onderzoeksvraag

Laatst bijgewerkt op:

;In dit initiatief wordt een koppeling gemaakt tussen leerkrachtvaardigheden op het gebied van onderzoekend vermogen en vaardigheden die leerlingen nodig hebben in de toekomst. Onderzocht wordt welke vaardigheden ingezet kunnen worden door zowel leerkrachten als leerlingen. Dit wordt in praktijk gebracht, op een innovatieve manier, door leerkrachten van basisschool MarcoPolo.;Doel:  Ten eerste: Als team willen we leerlingen meer handvatten bieden om te komen tot onderzoekend leren en hun competenties in het kader van de eisen van de 21e eeuw, met name die op het gebied van creatief en kritisch denkvermogen verder ontwikkelen.  Ten tweede: Ik wil leerkrachten handreikingen bieden, middels tools en vaardigheden, zodat ze het onderzoekend vermogen van leerlingen binnen de onderzoeksvraag beter vorm kunnen geven en zich verder te professionaliseren en aan te sluiten bij de (veranderende) vaardigheden van de leerlingen. Werkwijze:  Door middel van literatuuronderzoek en behoeftepeiling bij leerkrachten ontwikkel ik leerkrachtvaardigheden en leerling vaardigheden voor onderbouw, middenbouw en bovenbouw.  Vaardigheden worden bij teambijeenkomsten kenbaar gemaakt en ingeoefend.  Ik ga een coachcursus  of opleiding volgen zodat ik collega's beter kan coachen.  Het gehele team wordt geholpen met de inzet van de vaardigheden door 'coaching on the job'.  Door coaching on the job kan ik mijn eigen coachvaardigheden verder ontwikkelen, ik leer door de feedback van collega's.  Evalueren van de werkwijze, de ontwikkelde vaardigheden en vaststellen hoe we verder gaan.  Nieuwe werkwijze  vastleggen in het beleidsplan van de school, zodat kennis en afspraken worden geborgd en ook nieuwe leerkrachten en leerlingen er mee aan de slag kunnen.