Dit is het digitale archief van delen.meteddie.nl
Hier vind je content die zonder dit initiatief in de prullenbak was beland.
Standaard weergave van een item.

ONDERZOEKEN & ONTWERPEN. Een wereld te winnen!

Laatst bijgewerkt op:

;Wij willen Onderzoekend en Ontwerpend Leren inhoud en vorm geven binnen Wetenschap & Technologie- en Wereldoriëntatie-vakken ten einde een brede talentontwikkeling bij kinderen te bewerkstelligen. Meerkunners in de bovenbouw willen we kennis laten maken met programmeren (Lego leerlijn Mindstorms EV3). En we willen een structurele uitdagende leeromgeving creëren: een technieklokaal!;1. Deskundige scholing faciliteren t.b.v. O.O.L. uitgaande van input team binnen de schoolvisie. Tijdens studiedagen krijgen we antwoord op de volgende vragen: Wat is het verschil tussen onderzoekend en ontwerpend leren? Wat zijn goede vragen? Hoe organiseer je het? Hoe bevorder je creatief denken? Zijn daar oefeningen voor? Doorgaande lijn, hoe geef je dit vorm en inhoud? Wat doe je als leerkracht wel en wat niet? Proces van loslaten? Is rapportage van belang? Tijdens teambijeenkomsten worden op parallel niveau lessen voorbereid, uitgeprobeerd in de klassen en vervolgens geëvalueerd. 2. Er wordt gewerkt met een stappenplan voor Onderzoekend- en Ontwerpend leren. 3. Het team, de regiegroep en ikzelf willen ons laten inspireren en onze kennis/vaardigheden verbreden door contacten met o.a.: EWT Ieder kind een talent (café), Nemo, OBD Noord-West, Merel Sprong (Onderwijs met stijl). 4. Meerkunners in de bovenbouw (7/8) leren programmeren middels Lego leerlijn Mindstorms EV3. 5. Als het technieklokaal er is, willen we collega’s van scholen van o.a. Stichting Katholiek Onderwijs West-Friesland inspireren en enthousiasmeren voor O.O.L. door het delen van de opgedane expertise tijdens netwerkbijeenkomsten en ze in de gelegenheid stellen ’hands on’ lessen bij te wonen.