Dit is het digitale archief van delen.meteddie.nl
Hier vind je content die zonder dit initiatief in de prullenbak was beland.
Standaard weergave van een item.

Onderzoek gepubliceerd: LOF voor de leraar 2.0

Laatst bijgewerkt op:

Het vervolgonderzoek op "LOF voor de Leraar" is gepubliceerd: "LOF voor de Leraar 2.0 - Geef de LOF-leraar ruimte om de motor van onderwijsvernieuwing te kunnen worden". Uit het onderzoek LOF voor de Leraar uit 2017 is (naast het jaarlijks afnemen van een monitor om de impact van het LOF-traject op de deelnemers, hun omgeving en hun initiatieven te volgen en te evalueren) een aantal suggesties gekomen voor vervolgonderzoek. Deze hebben geleid tot een tweetal deelonderzoeken die in 2017/2018 zijn uitgevoerd: ‘netwerken’ en ‘duurzame implementatie’. In totaal heeft dit vervolgonderzoek dus drie onderdelen.

  1. Monitor In de monitor stond de volgende vraag centraal: Wat is de meerwaarde van het LOF-traject – gegeven de doelstellingen – voor de LOF-leraar en zijn omgeving en wat zijn daarbij stimulerende en belemmerende factoren?
  2. Netwerken Een van de doelstellingen van LOF betreft het leveren van een bijdrage aan het ontstaan van (innovatie)netwerken van leraren. Daarnaast wordt het opbouwen van netwerken gezien als een kwaliteit om krachtig leraarschap te initiëren en bevorderen. Dit resulteerde in de volgende vraag: Op welke wijze draagt deelname aan LOF bij aan het ontwikkelen van (innovatieve) netwerken die de LOF-leraar ondersteunen bij het realiseren van zijn LOF-initiatief?
  3. Duurzame implementatie In het schooljaar 2017/2018 zijn de eerste LOF-trajecten afgerond. Hierdoor was het mogelijk onderzoek te doen naar het duurzame implementatieproces in de schoolcontext tijdens en na het LOF-traject. De volgende onderzoeksvraag is geformuleerd: Welke factoren hebben invloed op de duurzame implementatie van het LOF-initiatief binnen de school en welke ondersteunende rol speelt het LOF-traject hierbij?

Lees het rapport hier.

Andere onderzoeken?

Kijk hier voor alle.eerdere LOF-onderzoeken. ;None;None