Dit is het digitale archief van delen.meteddie.nl
Hier vind je content die zonder dit initiatief in de prullenbak was beland.
Standaard weergave van een item.

Onderwijsassistent en ICT als ondersteuning leraar

Laatst bijgewerkt op:

;Het moet mogelijk zijn om een leerkracht verantwoordelijk te maken voor twee klassen als deze effectief wordt ondersteund door twee onderwijsassistenten en een goede virtuele leeromgeving. De leraar bepaalt de leerinhoud en geeft de instructies. De onderwijsassistent verzorgt de dagelijkse gang van zaken in de klas en ondersteunt het onderwijsleerproces.;De ontwikkeling van de positie van onderwijsassistenten in het (speciaal) basisonderwijs. Bijdrage ontwikkeling onderwijs door de mogelijkheden van digitale leeromgevingen goed te benutten. Kinderen kunnen op deze manier gemakkelijker les op hun eigen niveau krijgen. De continuïteit van het onderwijs en de overdracht daarvan zijn op deze manier veel beter gewaarborgd. Aanbod is voor iedereen terug te vinden in de digitale leeromgeving, leerlingen kunnen hier voor een groot deel zelfstandig mee verder. Dus als er opvang in een andere klas nodig is, gaat het onderwijs door. Meer mensen zijn betrokken bij de groep en zijn dus op de hoogte van wat er in de groep gebeurt. Het kan een oplossing zijn voor het lerarentekort. Het waarborgen van de doorgaande lijn in de school. Als kinderen naar een andere klas overgaan is concreet vastgelegd wat ze leren in een digitaal portfolio. Als er plotseling een leraar uitvalt is er continuïteit van de lessen doordat meer mensen met de klas betrokken zijn en het lesaanbod in de digitale leeromgeving per kind klaar staat. Deze werkwijze wordt gedragen door de directie omdat zo de doorgaande lijn wordt gewaarborgd. Gebruik van digitale instructies in de dagelijkse praktijk, effectief inrichten van digitale leeromgeving naast de fysieke lessen in de klas. Als dit model staat is er ruimte om kinderen die meer specifieke instructie behoeften hebben te bedienen. Concrete rol onderwijsassistent in de dagelijkse praktijk van de klas met leraar als algemeen coördinator.