Dit is het digitale archief van delen.meteddie.nl
Hier vind je content die zonder dit initiatief in de prullenbak was beland.
Standaard weergave van een item.

Ondernemerschap in de klas

Laatst bijgewerkt op:

;Om te kunnen functioneren in de veranderende arbeidsmarkt zullen leerlingen een ondernemende houding moeten leren ontwikkelen. Een effectief middel hiertoe is de ‘The Lean Startup’ methode (Ries, 2008) waarbij leerlingen en docenten met een  door mij ontwikkelde handleiding leren hoe ze deze principes in de praktijk kunnen toepassen.;Doel: Docenten en leerlingen (vo) een handleiding/lesmethode aanbieden waarmee beide partijen een ondernemende houding leren ontwikkelen. De basis van deze handleiding is wederom Startup en wordt aangevuld met veel eigen initiatieven.  Werkwijze: Door middel van bijeenkomsten met ontwikkelgroepen (havo bovenbouwteam) wordt onderzocht welke eindtermen van diverse vakken binnen een startup geïntegreerd kunnen worden. De docenten binnen dit project koppelen de informatie/vragen terug naar de vaksecties om ook hen te laten meedenken over mogelijkheden. Docenten zullen hierbij gebruik maken van social media, scrum en veranderende vergadertechnieken, als gebruikt bij Startup, en doen hiermee nieuwe vaardigheden op die aansluiten bij de 21st century skills. Niet alleen leerlingen profiteren hiervan, ook docenten komen in aanraking met voor hen nieuwe handvatten.   Docenten zijn de begeleiders/coaches van startup, maar de leerlingen vervaardigen een 'nieuwe' dienst of product middels lean-startupmethodes. Zij werken onder onze begeleiding gefaseerd hieraan. Op deze manier is er een koppeling tussen de werkwijze van de docent en de leerling, waarbij het onderwijs aan beide kanten profiteert van deze nieuwe invalshoek. Plan (beleidswijziging wordt gefaseerd, locatiebreed ingevoerd):  2017-2018: pilot klas H4D/H5D; koppeling met in eerste instantie M&O  2018-2019: opschaling: vakoverstijgend en uitbreiding naar alle havo 4-klassen  2019-2020: uitbreiding naar vwo en stichting