Dit is het digitale archief van delen.meteddie.nl
Hier vind je content die zonder dit initiatief in de prullenbak was beland.
Standaard weergave van een item.

O&O leren binnen W&T op het SBO

Laatst bijgewerkt op:

;De populatie op SBO De Wissel verandert, dit vraagt om een andere attitude van de leerkrachten en een aangepaste benaderingswijze van onze leerlingen. Ik ga onderzoeken of dit middels O&O leren vormgegeven kan worden binnen W&T onderwijs.;Het doel van het initiatief is samen met het team onderzoekend en ontwerpend leren integreren in het W&T onderwijs. Om dit te kunnen realiseren is er een cultuurverandering nodig binnen SBO De Wissel. Met een werkgroepje van collega’s, uit iedere bouw 1 collega: onderbouw, middenbouw en bovenbouw, wil ik initiatieven ontplooien om deze cultuurverandering teweeg te brengen.  Hoe wil ik dat gaan doen:  -Literatuuronderzoek Onderzoekend & Ontwerpend leren  -Literatuuronderzoek W&T onderwijs  -Bezoeken van scholen met voorbeelden van O&O leren  -Bezoeken van W&T cafés  -Inventariseren en koppelen van vaardigheden en kennis aan leerdoelen voor groep 1 t/m 8 a.d.h.v. de kerndoelen.  -Themavoorbereidingen binnen onderbouw, middenbouw en bovenbouw bijwonen om materialen en ook tips voor de leraren te geven om het O&O leren te stimuleren.  -Coachen van collega’s om zelf W&T lessen te geven middels onderzoekend en ontwerpend leren.  -Aansturen van het werkgroepje met afgevaardigden van onderbouw, middenbouw en bovenbouw.