Dit is het digitale archief van delen.meteddie.nl
Hier vind je content die zonder dit initiatief in de prullenbak was beland.
Standaard weergave van een item.

Nederlands als nieuwe taal

Laatst bijgewerkt op:

;Ik ga een structureel taalaanbod creƫren in de vorm van een doorgaande leerlijn wat voorziet in de (eerste) opvang van vluchtelinggezinnen (NT2) op school. Op onze school zijn dit schooljaar heel wat allochtone gezinnen ingestroomd, die de Nederlandse taal minimaal beheersen. In de toekomst worden meer vluchtelingengezinnen verwacht. Ik wil tijdig op deze ontwikkeling inspelen.;Op onze school zijn dit jaar vluchtelingkinderen ingestroomd. De prognose is dat dit er komende jaren nog meer worden. Leerkrachten lopen tegen problemen aan om te voorzien in een adequaat onderwijsaanbod voor deze leerlingen in de groep naast hun reguliere lesprogramma. De eenmalige bijzondere bekostiging voor deze leerlingen is besteed aan de inzet van een onderwijsassistent om de eerste opvang te organiseren. Er is echter geen doorgaande leerlijn opgesteld. Om tijdig in te spelen op nieuwe instroom en om in een adequaat aanbod te voorzien voor de leerlingen die de komende jaren nog op school zitten wil ik graag een doorgaande leerlijn ontwikkelen voor nieuwe en reeds aanwezige NT2 leerlingen. Doelstelling hierbij is dat leerlingen op hun eigen niveau en tempo deze leerlijn doorlopen zodat ze spoedig het volledige programma van hun groep kunnen volgen. Door regelmatige toetsing en niveaubepaling wordt in overleg met het zorgteam en groepsleerkrachten besproken welke activiteiten het kind met de eigen groep kan meedoen en welke activiteiten vanuit de eigen leerlijn plaats dienen te vinden. Door het delen van expertise en scholing in NT2 onderwijs kunnen ook overige taalzwakke leerlingen profiteren van deze expertise.