Dit is het digitale archief van delen.meteddie.nl
Hier vind je content die zonder dit initiatief in de prullenbak was beland.
Standaard weergave van een item.

'Naar eer en geweten'

Laatst bijgewerkt op:

;Leraren Levensbeschouwing en Informatica ontwikkelen een mysterieopdracht die het door bovenbouwleerlingen ervaren realiteitsgehalte van een moreel dilemma vergroot. Achterliggend idee is dat leerlingen hierdoor beter in staat zullen zijn een adequate analyse te maken van ethische dilemma’s. Activerende werkvormen, gamification en 21e-eeuwse vaardigheden vormen bij de ontwikkeling het uitgangspunt.;Leraren Levensbeschouwing en Informatica willen door het inzetten van een mysterieopdracht de realiteitswaarde van het ethiekonderwijs in de H/V-bovenbouw vergroten. Kenmerkend voor dit gebruik van een mysterie is dat leerlingen in spelvorm vakinhoudelijke kennis verwerven. Zo ligt aan het mysterie doorgaans een reële gebeurtenis ten grondslag; het soms grote aantal aspecten dat hieraan verbonden is, maakt het mysterie tot een complex vraagstuk dat door de leerlingen geleidelijk aan ontrafeld dient te worden. Dit heeft als voordeel dat leerlingen zich vakinhoudelijk veel kennis eigen maken en diverse 21e-eeuwse vaardigheden ontwikkelen (SLO, 2018). Gamification zal ons in eerste instantie helpen om inzicht te krijgen in de vraag hoe we het beste op basis van verschillende spelprincipes de mysterieopdracht tot stand kunnen brengen, waarna we ideeën en scenario’s die bij de (be)leefwereld en de specifieke persoonlijkheidskenmerken van de leerlingen in kwestie aansluiten, gaan uitwerken tot de mysterieopdracht (Kohlberg, 1969; Westenberg, 2008; Kohnstamm, 2009). Deze ideeën en scenario’s worden samengevoegd in onder andere een werkboek voor leerlingen, een docentenhandleiding, informatieve video’s behorende bij het lesmateriaal, 360- graden-video’s ter ondersteuning van de scenario’s en een interactieve mysteriebox waarmee de leerlingen tijdens de lessen aan de slag gaan. Via een website kunnen deze lesmaterialen worden geraadpleegd.