Dit is het digitale archief van delen.meteddie.nl
Hier vind je content die zonder dit initiatief in de prullenbak was beland.
Standaard weergave van een item.

Module Europese Literatuur

Laatst bijgewerkt op:

;Het ontwerpen en testen van een module waarin literaire teksten en stromingen worden benaderd vanuit verschillende talige en culturele perspectieven, als basis dienend voor meer vakoverstijgend werken en (inter)cultureel bewustzijn.;De doelstelling van dit initiatief is tweeledig. Enerzijds is het doel om leerlingen meer zelfinzicht en sociaal inzicht op te laten doen tijdens de literatuurlessen, door literaire teksten in een module Europese Literatuur te benaderen vanuit verschillende talige en culturele perspectieven. Het dialogische karakter van de literatuurlessen draagt bij aan het leesplezier en de burgerschapsvorming. Leerlingen worden uitgedaagd om zich te verplaatsen in de ander, en zelfs in een andere taal/cultuur, waardoor ze ook meer kennis krijgen over zichzelf. Anderzijds is het doel om met dit initiatief het 'hokjesdenken' bij scholen en docenten te doorbreken. Het literatuuronderwijs dat door de verschillende vakgebieden in het voortgezet onderwijs wordt aangeboden, vertoont een grote onderlinge overlap. Om leerlingen in staat te stellen verder te kijken dan één vakgebied en om ze overeenkomsten en verschillen tussen verschillende te laten ervaren op het gebied van taal, cultuur en literatuur, is het essentieel dat de vakgebieden NE, EN, FA en DU deze verbinding uitdragen naar leerlingen toe. Mijn initiatief voor een vakoverstijgende module Europese Literatuur dient als middel hiertoe.