Dit is het digitale archief van delen.meteddie.nl
Hier vind je content die zonder dit initiatief in de prullenbak was beland.
Standaard weergave van een item.

Missie naar Mars

Laatst bijgewerkt op:

;Binnen het interactieve leerarrangement Missie naar Mars krijgen de leerlingen van groep 7 en 8 van OBS De Droomboom de opdracht om Mars te koloniseren. Door middel van quests gaan leerlingen op een gegamificeerde wijze aan de slag met onderzoekend en ontwerpend leren. Dit leerarrangement fungeert als vliegwiel om zowel te werken aan leerinhouden binnen wereldoriëntatie als aan toekomstbestendige skills en talenten van leerlingen. Onder begeleiding van de leerkracht brengen de leerlingen de ontwikkeling van kennis, houdingen en vaardigheden binnen een digitaal portfolio in beeld. ;Het doel van Missie naar Mars is tweeledig:

  • Gedurende het schooljaar 2017-2018 wil ik drie leerarrangementen (LA) hebben ontwikkeld en uitgeprobeerd. Missie naar Mars is hiervan de eerste. De best-practice ervaringen hiervan vormen de bouwstenen voor het werken met LA's binnen wereldoriëntatie.
  • Gedurende het schooljaar 2017-2018 voer ik een kwalitatief onderzoek uit waarbij ik ga verkennen op welke wijze het werken met LA's bijdraagt aan de ontwikkeling van hogere orde denkvaardigheden van onze leerlingen. Hierbij neem ik de ervaringen van de leerkrachten die aan de slag gaan met LA's  als uitgangspunt.

De werkwijze van Missie naar Mars. Ik beschouw Missie naar Mars als een pioniersavontuur waarvan de reis in grove lijnen is uitgestippeld maar waar nog alle ruimte is om van het geplande pad af te wijken. De leerlingen gaan gedurende acht quests aan de slag met het koloniseren van Mars. Naar aanleiding van een vragenlijst die verkent welke specifieke interesses en competenties leerlingen hebben, worden groepjes geformeerd die ieder een eigen thema hebben. Het betreft thema's als Energie, Transport, Robotica, Bouwkunde, Voeding, Kleding en Geografie. Iedere quest heeft een questkaart waarop het doel, de opdracht, de beoordelingscriteria en tips beschreven staan. Tijdens de eerste quest verkennen de leerlingen hun eigen competenties en kwaliteiten en beschrijven ze per themagroep hoe deze tijdens de missie ingezet kunnen worden. Gedurende de volgende 3 quests doorloopt iedere themagroep een onderzoekscyclus waarbij een onderzoeksvraag centraal staat. De daarop volgende 3 quests is er ruimte voor een vervolgonderzoek of een ontwerpvraag op basis van de bevindingen van de eerste onderzoekscyclus. Quest 8 is een expositie voor alle ouders, leerlingen en leerkrachten. Bij de uitvoering van een quest beschrijft iedere themagroep in een blog waar ze mee bezig zijn en wat ieders rol daarbij is. De leerkracht beoordeelt iedere quest formatief met behulp van de blog. Hiervoor hanteert hij de beoordelingscriteria van de questkaart. Hij geeft feed back maar ook feed forward voor de volgende quest. Naar aanleiding van de formatieve beoordeling verdienen de themagroepen ervaringspunten (XP). Wanneer een themagroep naar aanleiding van de feedback van de leerkracht een aanvulling geeft via de blog, kan de leerkracht hier extra XP voor geven. Deze iteratieve manier van werken maakt dat de leerlingen de assessment van de leerkracht niet als een beoordeling ervaren maar als formatieve informatie die het leerproces inzichtelijk maakt. Er ontstaat een cultuur waarbij fouten maken niet alleen mag maar soms ook moet om vooruit te komen. Klik -HIER- voor een kijkje naar Missie naar Mars: